• Analys

  Insikter är grunden till lyckade digitala upplevelser. V tittar gör både övergripande på affären, uppsatta mål, och konkurrenter, men även specifika analyser av tillgänglighet, besöksbeteenden eller tekniken.

 • Utveckling

  Vi bygger en hållbar teknisk och tillgänglig lösning genom agil utvecklingsmetodik och dokumenterade ramverk och plattformar. Säkerheten har högsta prio när vi integrerar mot olika system som CRM, BankID med mera.

 • Design och UX

  Vi formar och realiserar digitala tjänster som möter behov och når mål. Vi kartlägger användares behov, översätter strategier till användbara produkter och jobbar mot affärsmål. Med olika metoder tar vi fram tjänster som träffar rätt.

 • Strategi

  Vi utgår från analyser och behov för att ta fram en hållbar strategi som ger affärsnytta och mätbara effekter. Vi kartlägger insikter och hjälper er att prioritera rätt med hänsyn till era affärsmål.

 • Tillgänglighet

  Tillgänglighet skapar möjligheter för fler att delta i digitala tjänster. Det syns i allt vi gör, och är en viktig förutsättning för bra användarupplevelser och för att fortsätta vara konkurrenskraftig i en digital värld.

 • Anpassade kurser

  Att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet är viktigt för oss! Vi håller kurser och seminarier och skräddarsyr gärna specifika upplägg för er.