• Verksamhetsstrategi

  Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vi hjälper er att ta fram en tydlig strategi som hjälper både ledning och organisation att utveckla verksamheten, öka er konkurrenskraft och nå hållbar tillväxt.

 • Digital utveckling

  Vi hjälper kunder att utveckla hållbara, digitala produkter och webbplatser som är tillgängliga för alla och basera på tydliga affärs- och användarbehov. Vi arbetar med dokumenterade plattformar som .NET.

 • Webbanalys

  Vi hjälper er att förstå affärs- och användarbehov och ta smartare beslut med hjälp av data. Så att ni vet att ni utvecklar tjänster som möter behoven och är tillgängliga för alla användare.

 • UX och Design

  Vi formar och realiserar digitala tjänster som möter behov och når mål. Vi kartlägger användares behov, översätter strategier till användbara produkter och jobbar mot affärsmål. Med olika metoder tar vi fram tjänster som träffar rätt.

 • Tillgänglighet

  Vi har jobbat med tillgänglighet på webben längre än de flesta och vi vill göra livet enklare för så många människor som möjligt, oavsett funktionsförmåga.