Så kan vi hjälpa dig Resultat
Behovsanalys & förstudier Förstå dina användare bättre
Utredningar Hitta ert nuläge och gå mot nyläge
Digital strategi Leverera rätt värde på webben
Ledning och styrning mot effektmål Få mätbar effekt på era insatser
Etablering av nya processer och arbetssätt Skapa en smidig och kommunikativ organisation där alla jobbar tillsammans
Förändringsledning Flytta organisationen åt rätt håll
Samverkansledning Få människor att jobba tillsammans
Agil verksamhetsutveckling Utmana kultur, ledarskap, team och individ och säkerställ vägen framåt
Innovationsarbete Utforska behov och skapa nya möjligheter för din organisation
Utbildning Öka organisationens kompetens
Strategi och målbild Ta reda på vad som ska göras och hur ni tar er dit

Experter som visar vägen

Med experter inom både affärsstrategi, innovation, samverkan och förändringsledning hjälper vi er att navigera i en snabbrörlig och ibland komplex värld. Få hjälp med att identifiera målbilder och effekter, göra en förflyttning eller öka kompetens och förmåga.

Kompetens som blir kvar i verksamheten

Oavsett var ni befinner er i er förändringsresa ser vi till att ni får in rätt kompetens där ni behöver den. Vi jobbar nära organisationen och hjälper till att identifiera utmaningar, mål och önskade effekter. Med helhetssyn hjälper vi er att hitta lämpliga lösningar, implementera verktyg och skapa bestående förändring där kunskapen stannar kvar i verksamheten.

Nå mätbar effekt

Vi är inga rapportkonsulter. Från strategi till styrning och operativ verksamhet ser vi till att involvera och lyfta verksamheten, överföra relevantkunskap och alltid styra mot tydliga mål och mätbara effekter.

Vill du veta mer?

Kontakta Patrik Hassel om du vill veta mer.