Jag har arbetat som grafisk designer, AD och UX-designer med marknadsföring, reklam, kommunikation och webb i över femton år.

Skillnaden mellan bra och dålig design ligger inte i betraktarens ögon utan i användarens. Bra design förenklar tillvaron för sin användare. Bra design tillför något: det kan vara lärande, förståelse, ett budskap eller ett helt nytt sätt att utföra en vardaglig hushållsuppgift. Det kan också handla om förbättringar av befintliga system. På Metamatrix får jag arbeta långsiktigt med förbättring av digitala lösningar vilket jag verkligen uppskattar.

Jag har varit intresserad av samhällsfrågor så länge jag kan minnas. Jag samarbetade tidigare med Svenska FN-förbundet och UNDP och jag har också varit volontär i Amnesty International. På Metamatrix finns samhällsengagemanget som en röd tråd i samarbetet med kunder vilket jag upplever som både positivt och viktigt.

Helst av allt vill jag vara utomhus. Jag älskar att åka skidor, cykla mountainbike, dyka, vandra eller vara i skärgården och allra helst tillsammans med mina barn och vänner.