Innehåll
Vad är webbanalys?
Vilka insikter får ni med webbanalys?
Felkällor i webbanalys
Skillnaden mellan webbanalys och digital analys
Webbanalys, kaklagen och GDPR
För- och nackdelar med webbanalys
Frågor och svar

Vad är webbanalys?

I den enklaste formen är webbanalys att spåra vilka sidor som en besökare på webbplatsen har besökt. För varje sidladdning skickas ett anrop till webbanalysverktyget. I webbanalysverktyget presenteras data i rapporter och utifrån dem kan analyser göras.

Gamla Google Analytics, nya Google Analytics 4 och Matomo är exempel på generella webbanalysverktyg. En del webbanalysverktyg har stöd för att spåra andra interaktioner än sidomladdningar av en sida, till exempel klick på dokument-, externa- och kontaktlänkar.

Realtidsrapport i de generella webbanalysverktyget Google Analytics 4.

Det finns också mer specialiserade webbanalysverktyg, som Hotjar, CrazyEgg eller Heap. De kan spåra alla interaktioner på webbplatser, till exempel alla klick och scrollning på sidor. Istället för att presentera dem i tabeller presenteras data i värmekartor och videos.

Det är oftast bäst att kombinera ett generellt webbanalysverktyg och ett mer specialiserat webbanalysverktyg. Vilket specialiserat webbanalysverktyg som ni ska använda beror på vilken typ av webbplats ni har.

Webbanalys är en del av det som kallas för digital analys. Andra delar av digital analys är social media-analys och SEO-analys.

On demand-webbinarium - Kom igång med webbanalys

Vilka insikter får ni med webbanalys?

Webbanalys ger insikter om till exempel

  • varifrån besökare kommit till webbplatsen (kanaler),
  • vad besökare gör på webbplatsen,
  • om besökare varit på webbplatsen tidigare och
  • vilka besökarna är.

Det som är intressant att se hur olika siffror och egenskaper förändras över tid. Oftast är ett linjediagram, tidsserie, den vanligaste typen av visualisering i webbanalys.

Linjediagram är vanliga i webbanalys eftersom förändringar över tid oftast är intressant att följa upp.

Felkällor i webbanalys

Under förra rubriken användes begreppet besökare. Ofta heter det i webbanalysverkyget för användare. Men egentligen borde användare kallas för unika webbläsare.

I webbanalys kan enskilda personer spåras om det finns en inloggning på webbplatsen och det har gjorts en integration mellan inloggning och webbanalysverktyget.

För att kunna spåra användare och sessioner på webbplats behöver webbanalysverktygen använda kakor. En kaka kan inte delas mellan flera webbläsare. Om du på samma enhet besöker en webbplats i två olika webbläsare kommer webbanalysverktyget identifiera det som två olika sessioner av två olika användare.

Om kakor tas bort i webbläsaren kommer det i nästa besök på webbplatsen se ut som att det är en ny besökare, unik webbläsare. Kakor tas antingen bort av användaren i webbläsaren eller av webbläsaren själv på grund av integritetsskäl.

Det finns många fler felkällor i webbanalys. En siffra är aldrig exakt i webbanalysverktyg. Det är därför fel att säga ”1000 personer har besökt vår webbplats”. Vi kan säga att "1000 unika webbläsare har besökt vår webbplats".

Det som är intressant att titta på är relationen mellan siffror. Har en siffra förändrats över tid? Är den desamma som samma tidsperiod förra året. Det är mer rätt att säga ”30% fler unika webbläsare har besökt vår webbplats i jämförelse med förra året” än exemplet i föregående stycke.

Skillnaden mellan webbanalys och digital analys

Webbanalys är en del av det som kallas för digital analys. I digital analys ingår data från appar, social media, SEO-verktyg, nyhetsbrev, omvärldsbevakning, CRM-system och andra källor. Personer flyttar sig mellan olika enheter, plattformar och sammanhang.

Webbanalys var den första datakällan för att få insikter till användares beteenden i början av 2000-talet. Webbanalys är fortfarande en viktig källa till insikter, men ni behöver komplettera med data från andra källor för att få en fullständig bild.

Verktyg för webbanalys har oftast stöd för att spåra inte bara webbplatser utan även appar, intranät, datorprogram och mycket annat.

Webbanalys, kaklagen och GDPR

Webbanalys innebär en risk att bryta mot både dataskyddsförordningen (GDPR) och den så kallade kaklagen. Det är viktigt att ha ordning och reda kring vilken data som samlas in av olika verktyg.

För att lagra personuppgifter i webbanalysverktyg behöver personen i fråga ge medgivande. I verktyg som Google Analytics är det inte tillåtet att lagra någon form av personuppgifter även om personen har gett sitt medgivande. Det strider mot användningsavtalet för Google Analytics.

I webbanalysverktyget Google Analytics är det möjligt att radera användare om en person skulle begära det.

Webbanalysverktyg använder kakor, och kakliknande tekniker, för att hålla reda på att det är samma unika webbläsare som besöker flera sidor i ett besök. Typen av kakor som används i webbanalys kalla ofta för statistikkakor.

För- och nackdelar med webbanalys

Fördelar med webbanalys:

  • Ger insikter om hur en webbplats används.
  • Lätt att komma igång med webbanalysverktyg som Google Analytics och Matomo.
  • Finns gratisverktyg som Google Analytics och öppen källkods-alternativ som Matomo.

Nackdelar med webbanalys:

  • Många felkällor som kräver kontinuerlig kvalitetssäkring och underhåll.
  • Ibland lite för lätt att komma igång med webbanalys eftersom det är lätt att misstolka data.
  • krävs resurser för att säkerställa att dataskyddsförordningen och kaklagen följs.

Frågor och svar

Vad är webbanalys?

Webbanalys är att samla in data på webbplatsen för att bättre förstå vad besökare gör på den. Webbanalys är en del av det som kallas för digital analys.

Vilka frågor får jag svar på med webbanalys?

Alla webbanalysverktyg spårar vilka sidor, webbadresser, som besökarna har surfat på. Det är möjligt, men inte alltid inbyggt, att spåra andra interaktioner på webbplatsen.

Vilka verktyg används för webbanalys?

Det mest populära verktyget för webbanalys är Google Analytics. Andra populära verktyg är Matomo och Adobe Analytics.

Är webbanalys mot dataskyddsförordningen GDPR?

Ja, om personuppgifter skickas in till webbanalysverktyg utan ett medgivande. Vissa verktyg tillåter inte att personuppgifter lagras, oavsett om medgivande har gets, till exempel Google Analytics.

Bryter Google Analytics mot kaklagen?

Olika organisationer gör olika bedömningar kring hur medgivande av kakor ska gå till efter kakdomen 2019.

Måste kakor användas för webbanalys?

Nej, kakor är inte ett måste för webbanalys men att inte använda kakor begränsar vad för data som kan samlas in och den analys som kan göras. Det som är möjligt att mäta är antal sidvisningar per unik webbadress.

Kan jag följa en person som surfar på webbplatsen på flera olika enheter?

Ja, om webbplatsen har inloggning och spårning av unika inloggade besökare är implementerad vilket aldrig är standard i webbanalysverktyg.

Kan jag spåra besökare som surfar mellan flera av våra webbplatser?

Ja, om de är på samma domän kan samma unika webbläsare spåras över flera webbplatser som är på olika subdomäner. Om webbplatserna är på olika domäner behöver så kallad cross site tracking implementeras.