• Kartor: Erbjud alternativ till grafik

    Eftersom kartor kan vara svåra att tolka och eftersom de inte går att göra helt tillgängliga för den som inte ser är en stark rekommendation att komplettera dem med motsvarande information på andra format!

  • Lyssna på användarna för att göra framtiden tydlig

    Om vi stannar upp och lyssnar till hur användarna använder våra produkter kan vi få direkta svar på hur tjänster kan ge mest nytta. En lösning på det är att ta fram en Upplevelsekarta (User Experience Map), ett verktyg som flyttar beslutsprocesser närmare slutanvändaren, och gör framtiden lite mindre suddig.