• Kartor: Visuell tillgänglighet

  En utmaning för den som vill göra kartor tillgängliga är att de i grunden är grafiska, och därmed svåra att helt och hållet återge för den som inte ser. För den gruppen är det väldigt viktigt att det finns alternativ till den grafiska presentationen. Men de flesta, även bland personer med synnedsättning, kan trots allt se någonting. Så den visuella tillgängligheten har stor betydelse!

 • Kartor: Tillgängliga reglage

  Även om vi inte kan göra kartbilder till hundra procent tillgängliga för den som inte ser bör vi såklart göra kartor så tillgängliga som möjligt för den som exempelvis har begränsad rörlighet. 80-procentig tillgänglighet är trots allt mycket mer än ingen tillgänglighet alls. Ge inte upp bara för att det inte blir perfekt!

 • Kartor: Kognitiv tillgänglighet

  Den som tolkar en karta fel riskerar att gå vilse eller fatta dåliga beslut. Här är några förslag på hur du kan göra kartor kognitivt tillgängliga.

 • Kartor: Erbjud alternativ till grafik

  Eftersom kartor kan vara svåra att tolka och eftersom de inte går att göra helt tillgängliga för den som inte ser är en stark rekommendation att komplettera dem med motsvarande information på andra format!