• Kartor: Tillgängliga reglage

    Även om vi inte kan göra kartbilder till hundra procent tillgängliga för den som inte ser bör vi såklart göra kartor så tillgängliga som möjligt för den som exempelvis har begränsad rörlighet. 80-procentig tillgänglighet är trots allt mycket mer än ingen tillgänglighet alls. Ge inte upp bara för att det inte blir perfekt!

  • Kartor: Kognitiv tillgänglighet

    Den som tolkar en karta fel riskerar att gå vilse eller fatta dåliga beslut. Här är några förslag på hur du kan göra kartor kognitivt tillgängliga.

  • Kartor: Erbjud alternativ till grafik

    Eftersom kartor kan vara svåra att tolka och eftersom de inte går att göra helt tillgängliga för den som inte ser är en stark rekommendation att komplettera dem med motsvarande information på andra format!