Alla människor har olika uppfattningar om vad som är en bra struktur och kortsortering respekterar den tesen. Enkelt uttryckt går metoden ut på strukturera och klustra slumpmässiga ord och begrepp och försöka inordna dem i en gemensam struktur.

Vi tycker att det är allra roligast att utföra workshopen när vi har möjlighet att ses, men det funkar lika bra med ett excel-ark. Med det sagt utgår vi i resten av våra tips från att ni faktiskt andas samma luft. Nu kör vi igång!

Steg 1: Gruppera korten

 1. Lägg upp korten på bordet, sprid sedan ut dem och börja gruppera. Håll uppe farten!
 2. Börja med att skaffa en översikt över innehållet men ganska snart börja sortera dem i gruppen och högar.
 3. Hittar ni naturliga undergrupper så markera detta.
 4. Skriv nya kort om ni tycker att ni saknar ett ämne.
 5. Skriv upp förslag till rubriker på tomma lappar.
 6. Lägg undan de kort ni inte behöver i "papperskorgen".

Steg 2: Ta fram en hierarki och sätt rubriker

 1. Nästa uppgift är att skapa en hierarki, sätta rubriker och underrubriker på tomma lappar. Markera rubriker med en stjärna.
 2. Rubriker som "innehåll", "dokument" eller "övrig information" är inte tillåtet! Rubrikerna måste vara konkreta.
 3. Bygg en hierarki med tydliga ingångar.

Steg 3: Presentera för varandra

Det här är kanske det mest fascinerande steget. Alla grupper får presentera sin version av strukturen och de andra får därefter lyssna, reflektera och kommentera. Här blir det verkligen tydligt hur olika uppfattning människor har om vad som är en logisk struktur – och inte.

Steg 4: Prioritera innehåll

 1. Ni får fem runda klistermärken var som ni ska fördela över lapparna.
 2. Markera det innehåll som ni tycker är viktigast. Det ger riktlinjer för vilket innehåll som eventuellt ska ha egna ingångssidor samt vilket innehåll som bör lyftas på startsidor och liknande.
 3. Gå sedan varvet runt och låt deltagarna muntligt prata om vilket innehåll de tycker är viktigast på startsidan och på webbplatsen.

Tips till workshopledare

 • Vägled deltagarna, styr dem inte!
 • Om deltagarna inte känner igen eller blir förvirrade av kort, låt dem lägga dem åt sidan. Förklara inte vilket innehåll som är tänkt att ligga under en viss rubrik – om vi får frågan vet vi att det är en dålig rubrik. Alternativt gräv i vilken rubrik som skulle vara i stället.
 • Uppmana dem som inte är aktiva, få alla att delta lika mycket om möjligt. Håll koll på att de samarbetar, ofta tar en eller två över.

Slutsats

Vi på Metamatrix har genomfört flertalet kortsorteringar genom åren och vi har bara positiva erfarenheter. Resultatet blir en logisk och lätt struktur som flera människor intuitivt förstår, helt enkelt för att flera människor har bidragit till den. Det är verkligen en motorväg från kaos till klarhet när det gäller strukturer, prova själv!

Så, happy sorting!