Hur långt är ett streck?

Det är inte lätt att svara på hur långt ett snöre är – men det finns regler för hur långa streck ska vara i text.

På svenska används framför allt streck av två olika längder: Bindestrecket "-" och det dubbelt så långa tankstrecket "–". På engelska används även det långa tankstrecket "—", som är dubbelt så långt igen.

Välj streck som passar sammanhanget

I trycksaker med genomarbetad typografi är det självklart att rätt typ av streck används för rätt ändamål och på rätt sätt. Det blir elegant – och behagligt att läsa.

Men i mer vardagliga sammanhang är det nog många som använder bindestreck för allt, och inte tänker så mycket på mellanslagen runt strecken. Visuellt är ju skillnaden inte så stor mellan exempelvis -5, - 5, –5 och −5. (Minustecken skrivna med bindestreck med och utan mellanslag, tankstreck och unicode-minus.) Dessutom konverterar vissa redigeringsprogram alla streck till bindestreck, och då lönar det sig inte att ens försöka använda rätt tecken.

Precis som med annan formgivning är det upp till dig hur noga du vill vara. Men det finns mer än det visuella att ta hänsyn till:

Tänk på den som använder skärmläsare!

För den som lyssnar med skärmläsare eller annan talsyntes kan budskapet bli helt fel om inte strecken används korrekt! Eftersom vissa streck inte uttalas riskerar exempelvis 90–100 kronor att läsas upp som 90100 kronor. Och en förändring med −5% riskerar att uttalas som en förändring med 5 %. Det är faktiskt 200 % skillnad!

Ambitionen med denna artikel var att kunna komma med en tydlig och enkel rekommendation. Men det visar sig vara ganska svårt att hitta en lösning som rakt av ger en bra upplevelse för alla varianter av skärmläsare för alla sammanhang där streck används. Tills vidare nöjer vi oss med följande rekommendationer, men det kanske kan komma att ändras. Kom gärna med förslag!

 • Skriv negativa tal (såsom –5) utan mellanslag mellan minustecken och tal. Det är språkligt korrekt och ökar sannolikheten att tecknet läses rätt.
 • Följ Svenska skrivregler. En kort översikt finns längre fram i denna artikel. För språklig fördjupning kan du till exempel vända dig till Språkkonsulterna.
 • Provlyssna gärna med skärmläsare – men var medveten om att de fungerar lite olika – och att den som är duktig på att använda skärmläsare själv kan välja hur skiljetecken ska presenteras.
 • Överväg att använda attributet aria-label för att detaljstyra uttal om det är jätteviktigt, men bara om du verkligen vet vad du gör, för det kan lätt bli fel med aria.

Det var nog det viktigaste på denna sida, men här kommer lite mer fördjupning ifall du har tid:

Hur används bindestreck?

Använd vanligt bindestreck (alltså tecknet "-") för:

 • Sammansatta ord (exempelvis snabel-a och cd-spelare).
 • Sammansatta namn (Anna-Lena, Pettersson-Berger).

Bindestreck visas även vid avstavning (vid rad-
brytningar). Men på webben sker avstavning bara i undantagsfall – till exempel när det finns mjuka bindestreck.

Använd mjuka bindestreck för att manuellt indikera var avstavning passar bra. CSS-regeln hyphens:auto är i och för sig ett smidigare alternativ eftersom det inte kräver någon redaktionell insats, men tyvärr är det inte alla webbläsare som kan hantera den. Det är ibland det enda sättet att säkerställa att super­duper­långa ord får plats i smala spalter och/eller om användaren väljer att förstora text (kom ihåg att ett av tillgänglighetskraven i WCAG är att text ska kunna förstoras till 200%).

super­duper­långa

Mjuka bindestreck kan vara lite knepiga att skriva in med tangentbordet, men i html representeras de av koden ­ som kommer av den engelska benämningen soft hyphen.

Bindestreck kallas i regel hyphen på engelska, och avstavning för hyphenation.

Själva bindestrecken uttalas i regel inte, men de kan påverka hur det som står före och efter ska uttalas.

På vanliga svenska tangentbord brukar bindestrecket (som ibland även kallas divis) ligga långt till höger, bredvid punkten.

Hur används tankstreck?

Använd tankstreck (alltså tecknet "–") så här:

 • Före och efter en inflikad tanke – ungefär så här – mitt i en pågående mening.
 • Som "talstreck" eller "pratminus", alltså som inledning på rad med en replik.
 • Sträckor (Stockholm–Göteborg)
 • Sportresultat (Sverige vann med 2–0)
 • Tidsperioder (1982–2008, 08:10–09:00)
 • Andra intervall (A–Ö)
 • Som minustecken i matematiska uttryck (3x – 9), som alternativ till unicode-minus eller −
 • Som minustecken när negativa tal förekommer (–5 %), som alternativ till unicode-minus eller −
 • Som indikation på att uppgift saknas (–)
 • I punktlistor som denna passar de ofta bra – men där går det faktiskt att använda nästan vilka tecken som helst.

Lägg märke till vilka av strecken ovan som har mellanslag före och efter! Mellanslagen kan påverka hur skärmläsaren uttalar tecknet!

Tankstreck på engelska

I engelsk text förekommer två olika typer av tankstreck (dashes):

Som talstreck och när streck används för infogade bisatser används den längsta typen av tankstreck: em-dash, utan omgivande mellanslag. Det tecknet ser ut så här: "—".

I övriga fall däremot används, precis som på svenska, det vanliga tankstrecket – en-dash. Alltså tecknet "–".

Så här matar du in tankstreck

 • På MacOS och Linux: Det vanliga tankstrecket skrivs med option+bindestreck. Det långa tankstrecket med option+shift+bindestreck. (På Linux motsvaras option av AltGr.)
 • På Windows: Använd nummer-tangentbordet om du har ett sådant (brukar ligga längst till höger på stora tangentbord). Ctrl+minus blir tankstreck, Ctrl+alt+minus blir långt tankstreck. Eller använd alt+0150.
 • På iOS och Android kan du välja tecken genom att trycka och hålla in knappen för bindestreck på det virtuella tangentbordet. Illustrationen i början av denna artikel är en stiliserad bild av hur det kan se ut.
 • I språket markdown och i vissa ordbehandlingsprogram går det att skriva två bindestreck efter varandra ("--"), så konverteras dessa till ett tankstreck.
 • I ordbehandlingsprogram händer det att även ensamkommande bindestreck konverteras till tankstreck när du skriver ett ord efter.

Specialkoder i HTML

Förutom att strecken kan skrivas in med de tecken tangentbordet erbjuder går de också att åstadkomma med hjälp av specialkoder (html character entities):

 • tankstreck: – eller –
 • långt tankstreck: — eller —
 • minustecken: − eller −

Notera dock att vissa publiceringssystem och redigeringsprogram automatiskt konverterar sådana specialtecken till vanliga bindestreck! Publicera ett fåtal specialtecken på prov och undersök om de bevaras eller ej. Om de inte bevaras är det ingen idé att fortsätta arbetet förrän en systemutvecklare konfigurerat ditt verktyg så att tecknen bevaras.

Vad säger skärmläsaren?

Tabell för test av olika streck med skärmläsare (angivet uttal gäller med standardinställning, men vana användare kan påverka presentationen).
TeckenExempelJawsVoiceOverNVDA
Binde­streck -Replik, 20-30, 20 - 30, -5 %, - 5 %, Januari-Mars Alla läses "streck" utom "-5 %" som läses "minus". I -5% läses "minus" upp. I 20-30 läses "till". Övriga är tysta. I -5% läses "minus" upp. Övriga är tysta.
Tank­streck –Replik, 20–30, 20 – 30, –5 %, – 5 %, Januari–Mars Alla är tysta. I –5% läses "minus" upp. I 20–30 läses "till". Övriga är tysta. I båda sifferintervallen läses "till". Övriga är tysta.
Långt tank­streck —Replik, 20—30, 20 — 30, —5 %, — 5 %, Januari—Mars Alla är tysta. Alla är tysta. Alla är tysta.
Minus­­tecken (skrivet med unicode-minus) −Replik, 20−30, 20 − 30, −5 %, − 5 %, Januari−Mars Alla är tysta, och 20−30 läses tvåtusentrettio! Läses alltid upp "minus". Läses alltid upp "minustecken".
 

Andra streck

 • Understreck "_" (på engelska: underscore) används främst i tekniska sammanhang. Exempelvis är det vanligt i programkod där det ofta inleder variabler. Observera att understreck i webbadresser kan orsaka missförstånd då de kan förväxlas med mellanslag om adressen blivit understruken. Därför är det ofta bättre att använda vanliga bindestreck i filnamn och sökvägar.