Låt oss titta lite närmare på hur du ska göra för att inte hamna i samma knipa.

Vad är kakor?

Vi börjar från början. Enligt PTS, är kakor, cookies eller webbkakor, små datafiler som används för att lagra information eller få åtkomst till information som finns lagrad i en användares terminalutrustning, såsom en dator eller mobil.

Vad gör kakor?

Kakor kommer ihåg dina val

Vissa kakor är nödvändiga för att få en webbplats att fungera. De kan till exempel skydda webbplatsen från obehöriga, komma ihåg dina preferenser (så att du behöver inte logga in eller välja språk varje gång du navigerar mellan olika sidor) och spara dina varor i varukorgen tills du handlat klart.

Kakor kommer ihåg din webbläsare

När du återvänder till en webbplats kan kakor komma ihåg din webbläsare under en tidsbegränsad period. Kakor i sig är bara en rad siffror, men de grupperar alla interaktioner du gör. Med hjälp av detta kan man exempelvis se hur du kom till webbplatsen (genom att googla eller klicka på en annons) eller vilka sidor på webbplatsen du har besökt. All denna information som kakorna samlar och grupperar används sedan för att förstå och analysera besökarnas intresse och behov samt för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. De kan även användas för att anpassa annonser och innehåll efter besökarnas intresse.

Det här ska du tänka på när du använder kakor på din webbplats

Besökaren ska få information om vilka kakor som används samt hur webbplatsen använder dessa. Besökaren ska kunna ge samtycke för användandet av de kakor som inte är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen. Samtycket ska vara frivilligt, specifikt, informerat och utgöra en otvetydig viljeyttring. Det får inte krävas att besökaren trycker ja, ok eller på annat sätt accepterar användning av cookies. Besökaren måste kunna återkalla sitt samtycke och radera redan placerat cookies. Idag är det många som är medvetna om lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och skapat en cookie-policy-sida där de informerar besökarna om vilka kakor används på webbplatsen. Däremot finns det olika tolkningar kring cookiebanners utseende och funktion.

Detta gäller för en cookiebanner enligt PTS

Granskningen från PTS visar tydligt hur ovannämnda punkterna ska tillämpas i praktiken. I det första lagret av cookiebanner ska det finnas: En egen knapp för att neka eller acceptera alla icke-nödvändiga kakor. Det räcker inte med att ha en länk eller en knapp som leder till inställningar där besökare kan ‘hantera kakor’. Stark kontrast mellan knapparna som kan framhäva det ena valet framför det andra är inte tillåten. Möjligheten att ge samtycke per kategori, exempelvis: funktionell-, statistik- och marknadsföringskaka. Tydlig information om möjlighet att återkalla samtycke.

På webbplatsen

På själva webbplatsen ska det finnas en funktion som kan visa cookiebanner igen på ett enkelt sätt efter att man gjort sina val. De flesta kakhanteringsverktygen erbjuder en klickbar länk eller en ikon som kan vara tillgänglig på alla sidor på webbplatsen. Då kan besökaren öppna cookiebanner igen utan att behöva gå till en specifik sida.

Inga kakor utan samtycke

Sist men inte minst ska man säkerställa att inga icke-nödvändiga kakor placeras på besökarens webbläsare innan webbplatsen fått samtycke för det. Nödvändiga kakor i det här sammanhanget är de kakor som behövs för att få webbplatsen fungera så att besökarna kan använda tjänster på webbplatsen utan att stöta på problem.

Konstant utveckling

Teknologin utvecklas ständigt och lagen förändras ungefär i samma takt. Det finns även olika kak-liknande tekniker som kan lagra information i besökarens dator eller mobil. Det finns ingen garanti att det som var tillåtet igår kommer att vara ok imorgon. Vi väntar med spänning på att se vilka åtgärder Swedbank, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Tele2 kommer att göra och vad PTS bedömning blir efter det.

Och en sak som är tydlig redan nu är att det är högtid att gå igenom vilka verktyg som ni använder på din webbplats. Vi hjälper dig att säkerställa PTS-godkänd hantering av kakor på din webbplats.