Personas har ofta ett namn, ett ansikte och en bakgrundshistoria för att de ska bli lättare att minnas och relatera till. Gör dem realistiska, relevanta och seriösa. Syftet är att skapa en trovärdig beskrivning av en person som går att använda som referens genom hela projektet. Det är lättare för våra tankegångar att ha en enskild person att relatera till än en hel opersonlig grupp.

Ramverk för användarcentrerat arbetssätt

Tänk dig att ni ska designa en funktion. Eller att du ska skriva en text. Om du utgår ifrån en specifik person är det lättare att förstå hur du ska bygga funktionen, eller hur du skriva texten. Du gör det ju för en person du (nästan) känner. ”Hur skulle Stina vilja att funktionen är utformad?” Eller ”Kommer Stina att förstå vad jag menar om jag skriver texten så här …” Personas blir ett ramverk för ett användarcentrerat arbetssättet.

Ta fram personas i början av ett projekt eftersom de hjälper dig att förstå målgrupperna. Då blir du också bättre på att ta fram webbplatsen innehåll, interaktionsdesign och funktionalitet. Vi brukar ta fram tre-fyra persona för ett projekt. Inte fler. Målet är att inte att göra personas av alla möjliga målgrupper utan att fokusera på de viktigaste målgrupperna och deras behov.

Personor hjälper till med att:

  • Intressenter, styr- och ledningsgrupper får upp ögonen för målgrupperna.
  • Informationsarkitekter och interaktionsdesigners utvecklar gränssnittet basserat på en förståelse för användarenas beteenden och behov.
  • AD förstår för vilken målgrupp de ska designa webbplatsen för.
  • Utvecklare kan anpassa funktioner baserat på en förståelse för användarna och deras beteenden.
  • Redaktörer kan bättre anpassa webbplatsens innehåll.

Olika metoder för att ta fram personas.

Vilken metod vi brukar välja är beroende på vilken ambitionsnivå projektet har. Ett ambitiöst projekt bygger vi våra personor utifrån djupintervjuer med personer ur målgruppen. I ett mindre projekt kan det räcka med en eller ett par workshops med deltagare från målgrupperna eller personer som har en klar bild över målgrupperna. Men, ju mer noggrann genomgång man gör av målgrupperna, desto mer trovärdiga blir de slutliga personorna. Och desto närmare den riktiga målgruppen kommer beskrivningen att vara. I den bästa av världar bör personas grundas på kvalitativa och kvantitativa användarstudier samt webbanalys.

Vad ska en persona innehålla:

  • Trovärdig beskrivning av en person, och inte bara en lista med vad målgruppen behöver av organisationen.
  • Beskriva personens arbetssituation.
  • Beskriv personens behov och förväntningar på webbplatsen och organisationen.
  • Ge en tydlig bild av förväntningar och hur villiga hen är att använda webbplatsen.

Prioritera och verifiera

Innan vi släpper lös personorna i projektet brukar vi dessutom prioritera dem. Helst ska ett system byggas för en primär persona, men ofta hamnar vi i både sekundära och kompletterande personor som är prioriterade i en viss ordning.

Verifiera gärna dina personer med hjälp av någon eller några ur målgruppen. I den enklaste formen låter du en eller flera ur målgruppen läsa igenom dina personor och helt enkelt säga vad de tycker om dem.