I ett SEO-uppdrag är det viktigt för oss att veta vad ni vill med webbplatsen så var beredd på att vi kommer vilja prata om era mål med webbplatsen innan vi gör SEO-arbetet. Ingen fara om du inte har stenkoll på det idag. Saknar ni det så börjar vi i den änden.

När du anlitar oss för ditt SEO-uppdrag lovar vi att du kommer att få bättre koll på vad SEO är och hur det fungerar efter att vi slutfört uppdraget.

SEO-analys och strategi i sex steg

När vi hjälper dig med SEO gör vi det stegvis och systematiskt.

1. Vilka verktyg finns idag?

Vi inleder med att titta på vad webbplatsen har för förutsättningar att leverera oss data idag, och tar fram förslag på förändringar i antingen uppsättning av verktyg eller om vi behöver komplettera. Inledningsvis handlar det kanske om att spåra sökningar i den interna sökmotorn eller kika i Google Search Console.

Om ni redan har en lista med önskade sökord som ni vill ranka på tar vi naturligtvis gärna del av den.

2. Sammanfattning av dagens sökningar

Sedan tittar vi på vad era användare söker på för att komma till webbplatsen idag. Och hur ni rankar på de orden. Vi tittar även på hur användarna söker på sajten och vilka sidor de står på när de gör det. Det gör vi för att ta reda på om det eventuellt saknas innehåll.

Vi tittar också på nuvarande positioner för era sökord som är relaterade till ert varumärke.

3. Relaterade sökord

Vi tar fram en lista på relaterade sökord som ni idag skulle kunna använda för att komma högre upp i sökmotorernas träfflistor och tittar även på deras konkurrensnivå och möjligheter för er att ta plats med hjälp av dem. Relaterade sökord är de ord som andra människor söker på i till exempel Google relaterat till de ord ni använder idag och de ord som besökare söker på för att komma till er.

4. Konkurrenternas sökord och konkurrensnivå

Vi analyserar sökord, sökvolym och trender hos era konkurrenter och gör en gedigen sammanställning där vi jämför detta med era nuvarande sökord.

5. Teknisk och redaktionell genomgång

Vi går igenom er nuvarande webbplats och tittar på de enskilda sidorna ur en redaktionell och teknisk synvinkel så kallad on page SEO.

6. SEO-strategi

Sammantaget ger det här oss möjlighet att göra en gedigen analys och sammanfatta våra rekommendationer så att ni får en åtgärdslista för webbplatsen och en strategi för arbetet att börja klättra högre i sökmotorerna.

Åtgärder för SEO på din sajt

Vi hjälper gärna till med att såväl genomföra de redaktionella SEO-förbättringarna som att ta fram nytt redaktionellt innehåll som behövs för att förbättra er SEO.

* SERP står för Search Engine Result Page och är med andra ord den sida som sökresultatet kommer upp i.