För att en webbplats ska vara hållbar krävs kvalitet både på ytan och på djupet.

Här kommer en liten genomgång av olika aspekter av kvalitet på webben, uppdelat på tre delar:

  1. Över ytan
  2. Nära ytan
  3. Under ytan

1. Över ytan

Toppen av isberget är det du ser (eller kanske hör, om du använder skärmläsare för att surfa på webben).


Adresser

Adressen är ofta det första intrycket besökaren får av din webbplats. Har du inte ett bra domännamn så finns det risk för att besöket aldrig blir av, eftersom användaren glömmer bort det, stavar fel eller tycker det verkar oseriöst. Samma sak med sökvägar och parametrar. De får gärna vara korta, men framförallt tydliga. Och en hållbar webbadress slutar inte fungera. Mer att läsa om bra webbadresser finns på webbriktlinjer.se.

Grafisk form

Estetiken är inte bara för syns skull. Den påverkar känslan, och känslan påverkar motivationen. En motiverad och inspirerad användare kan till och med ha överseende om du inte lyckats med allt det andra. Bara till en viss gräns, men ändå.

Användbarhet

User experience, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign... Kärt barn har många namn. Föräldrar ansvarar för sina barn. Och du är webbplatsens förälder, så det är självklart att ta hand om användbarheten. Eller hur!

Var ska jag börja? Kanske med några avsitt av UX podcast?

Innehåll

Webbplatser har i regel ett innehåll att sälja. Ofta ett budskap. Ibland en vara eller tjänst. Allting går att sälja - till och med skräp och luft. Särskilt om förpackningen är fin.

Men det är knappast hållbart. Förpackningen blir avfall. Bjud istället på något värdefullt! Då hjälper innehållet till att sälja in din sajt och dina tjänster. Det kallas content marketing, och den här artikeln är förhoppningsvis ett bra exempel på det.

2. Nära ytan

En del av webbsidans kvaliteter ligger och guppar i vattenbrynet. Delvis synliga, delvis dolda.


Prestanda

Kanske är det bara nördar som blir imponerade av en snabb sajt. Resten tänker inte på det. Hälsan tiger still. Men är sajten långsam och seg tänker de desto mer. Mörka tankar om slöseri med tid, surfpott, uppmärksamhet och tålamod. Bristvaror i informationssamhället. Mest är det kanske användarens energinivå som påverkas, men även bränsleförbrukning och batterier. Slösa inte!

Tillgänglighet

Vissa funktionsnedsättningar är synliga med blotta ögat, men långt ifrån alla. Samma sak med de åtgärder webbansvariga behöver göra för att säkerställa digital tillgänglighet för alla:

  • Bra kontrast är synligt.
  • Klarspråk märks.
  • Undertexter till video kan vara öppna (alltid synliga) eller stängda (användaren väljer).
  • Textbeskrivningar av bilder är i regel dolda.
  • Semantisk uppmärkning av sidans delar märks tydligt med skärmläsare, men visuellt är det svårt att veta.

Och så vidare. Tillgänglighet är ett stort och spretigt område - och helt nödvändigt för digital hållbarhet!

Och du, glöm inte bort att använda webbplatsen för att informera om fysisk tillgänglighet om ni har lokaler eller arrangerar möten! Det kan spara mängder av energi.

Metadata

Vid två tillfällen är webbsidornas metadata inte bara synliga utan faktiskt det enda som syns av sidorna: I sökresultatlistor och i förhandsvisningar när någon delar en länk i exempelvis sociala medier. Rich snippets kallas det ibland, och du har mycket att vinna på att jobba redaktionellt med de meta-taggar som styr presentationen. Som vårt företagsnamn indikerar har vi jobbat mycket med metadata genom åren. Hör av dig om du vill prata semantisk webb eller metadatas betydelse för tillgänglighet!

Personal

Vissa webbplatser visar medarbetare med namn och bild. Andra har tvärtom som främsta syfte att rationalisera bort det personliga mötet. Det kan vara rationellt. Men tänk på att ett ansikte eller ett individuellt samtal kan vara guld värt.

3. Under ytan

Den här artikeln handlar inte om "the dark web", alltså dolda sajter som du bara hittar med Tor, eller "the invisible web" som är alla sidor som kräver inloggning och inte går att hitta med sökmotor. Utan om sådant som påverkar vanliga webbplatser på djupet, men ändå inte syns utåt.


Integritet

I ärlighetens namn finns det en liten del av detta område som faktiskt sticker upp över ytan: De cookie-dialoger och GDPR-samtycken som vi på grund av EU-reglering ständigt drabbas av. Inte av illvilja utan för att det faktiskt är viktigt att vi förstår att det pågår en hel massa saker under ytan som påverkar oss. Besökare betalar ofta inte med pengar för att använda digitala tjänster. Och som webbplatsägare har du ofta möjlighet att lägga in små widgets på din sida som visar kartor, filmer, enkäter eller analyserar trafiken. Istället betalar användarna genom att låta sig påverkas. Vårt beteende analyseras så att vi kan exponeras för maximalt effektiv annonsering, som får oss att köpa, göra, tycka eller rösta på det sätt annonsören önskar.

Hur betalar användarna för att ta del av din sajt?

Sökbarhet

Egentligen är hittbarhet ett bättre ord, och det har två ganska olika beståndsdelar. Som sajtägare behöver du "dansa Google-dansen" för att få besök, och vårda din interna sökfunktion för att besökaren ska bli nöjd och komma tillbaka. Besökaren ser inte indexeringen och vet ofta inte hur ranking av sökresultaten går till. Men som webbplatsägare måste du ha koll.

Upphovsrätt

Kopiering är en av digitaliseringens paradgrenar. Ibland är det fritt fram (public domain, egna verk), ibland enkelt (citat, creative commons), men ibland krävs både pengar och inte så lite arbete. Mestadels osynlig administration, och reglerna förändras. EU klubbat härom dagen ett direktiv om att även korta utdrag kan behöva licens, och att vissa sajtägare måste snart granska upphovsrätt till sådant användare laddar upp.

Driftsäkerhet

Hur viktig är din sajt? För dig? För användarna? För andra? Klarar ni ett strömavbrott? En DOS-attack? Trafiktopp? Programuppdatering? Finns redundans? Rutiner? Krisplan? Kostnaden kan vara stor, men användarna märker helst ingenting.

Informationssäkerhet

Har ni rätt information? Helt säkert? Vem kan läsa? Avlyssna? Publicera? Behörighet och sekretess. Säkerhetskopior och gallring. Brandväggar och loggar. Helst ska det bara funka. Under ytan.

Arbetssätt

Användaren behöver inte veta, men... Jobbar ni agilt? Distribuerat eller centralt? Testdriven utveckling? Kontinuerliga lanseringar eller batchvis? Successiv roll-out? En väg in? Stående bevakning eller stickprov? Webbanalys? Expertgranskning, användningstest eller automatik? Lyhördhet och svar direkt? Alla sätt är bra utom de dåliga.

Kodkvalitet och teknisk plattform

Det är inte helt ovanligt med jättedyra utvecklingsprojekt som bara syftar till att göra om ett system så att det får exakt samma funktionalitet som tidigare! Enda skillnaden är bättre kod, kanske på en ny plattform. Mer hållbart. Under ytan. Koden måste vara effektiv, kompatibel och begriplig. Kanske kommenteras.

<!-- Kommentarer kallas sådan text som ligger i programkod för att göra koden mer läsbar för programmerare. Ofta omgiven av speciella tecken som betyder att "den här texten påverkar inte funktionaliteten". -->

Användaren kanske inte märker ett dyft. Men i längden är det nödvändigt.

Affärsmodell

Det är inte alltid besökaren vet vad som finansierar en digital tjänst. Sympatiskt när det är tydligt, men ibland vet inte ens avsändaren. Kick-back? Transaktion? Reklam? Plus-tjänster? Spekulation? Entusiasm? Politik? Oavsett vilket behöver det finnas en modell. Annars håller det inte i längden.

Långsiktighet

Hållbarhet handlar om långsiktigt resursbevarande. Vi som jobbar med det digitala måste bli bättre på att tänka långsiktigt. Inom alla områden. Vi behöver väga in både användarnas behov, ägares budget, energi och material, medarbetares välmående och effekter på resterande samhälle. Det digitala kan ha fantastiskt positiva effekter, men det finns också risker med digitalisering. Låt oss jobba både här och nu, både på ytan och på djupet. Vi behöver plocka både lågt och högt hängande frukter!

Påskägg

Det brukar sägas att navigation ska vara tråkig: Oväntade händelser försämrar tyvärr ofta den digitala tillgängligheten. Men ibland kan överraskningar vara både motiverade och ganska roliga. Digitala påskägg är dolda under ytan tills dess att användaren letat rätt på dem, till exempel genom att trycka in en hemlig sifferkod eller besöka en adress som inte är länkad någonstans. Kan du hitta något påskägg här?

Vill du läsa mer om digital hållbarhet så har vi bland annat skrivit om digital hållbarhet i kristider (med corona-perspektiv) och om hållbara intranät.

Hör av dig om du vill fortsätta dryfta frågorna, om du önskar en föreläsning eller om du vill att vi ska bygga en hållbar webb tillsammans!