Innehåll
Färre rapporter i Matomo än i Google Analytics
Matomo har mycket mer att erbjuda
GDPR och Matomo
För- och nackdelar med Matomo

Ni kan sätta upp Matomo på er egen server (på plats, i serverhall eller i molnet). Ni har tillgång till koden och databasen där Matomo lagrar all data. Den osäkerhet som ni kanske känner med att använda Google Analytics eller andra molnbaserade verktyg för digital analys är ett minne blott. Ert dataskyddsombud kommer bli nöjd.

Färre rapporter i Matomo än i Google Analytics

Om ni arbetar i Google Analytics kommer ni att känna igen er i Matomo. Gränssnittet, rapporterna och utseende på diagram och tabeller liknar Google Analytics. Men det är färre rapporter, vilket både har för- och nackdelar.

När Google Analytics har ca 120 rapporter, har Matomo ca 30 stycken. Ni kommer förmodligen tycka det är enklare att få överblick i verktyget, men eventuellt sakna mer avancerade rapporterna i Google Analytics. Matomo spårar flera interaktioner på er webbplats än vad Google Analytics gör i standardutförande, till exempel klick på dokument och klick på utgående länkar.

Er ambitionsnivå påverkar vilket som är det bästa verktyget.

Matomo har mycket mer att erbjuda

Matomo samlar in interaktioner på samma sätt som Google Analytics, med hjälp av lite kod på er webbplats. Men utöver det kan Matomo även spåra det som sparas på er webbservers loggar. De av era besökare som spärrar verktyg för digital analys och digital marknadsföring kan därför fångas upp.

Eftersom Matomo är öppen-källkod kan vem som helst vidareutveckla det. Precis som i webbpubliceringssystemet Wordpress finns i Matomo tillägg som utökar olika aspekter av verktyget. Och precis som i Wordpress finns det i Matomo tillägg som kostar.

GDPR och Matomo

Om ni vill vara säkra på att följa GDPR behöver ni ha kontroll på den data som spåras från ax till limpa. I det här fallet är "ax" det som händer i webbläsaren och ”limpa” vad som händer på servern där Matomo körs. Med Matomo kan ni ha full kontroll, vilket ni aldrig kommer ha i Google Analytics.

Ni kan välja mellan att köra Matomo som tjänst (via Matomo Cloud), lägga den hos en molnleverantör (Azure, Digital Ocean, AWS eller Google), i en svensk serverhall eller på en server i egen serverhall där ni sitter. Vad som är säkrast beror på vilka resurser och ambitionsnivå ni har.

Ni har likartade funktioner i Matomo och Google Analytics för att ni lätt ska kunna ta bort besökare (rätten att bli glömd) och ta ut data för en besökare (rätten till registerutdrag).

För- och nackdelar med Matomo

Fördelar med Matomo:

  • Öppen källkod.
  • Upplevs som lätt att använda.
  • Möjlighet att kontrollera hela kedjan hur data hanteras.
  • Det finns tillägg, plug-ins, för att spåra och skapa värmekartor, inspelningar och formulärspårning. Men de kostar.

Nackdelar med Matomo:

  • Öppen källkod innebär inte att det är gratis att använda. Ni behöver betala för den infrastruktur som behövs för att köra Matomo. Om ni har många besökare och har höga krav på att data hanteras säkert kostar det därefter.
  • För mer komplex analys krävs att data hämtas ut från Matomo eftersom det saknas rapporter för det.
  • Finns inga färdiga integrationer till dashboard-verktyg som Google Data Studio.

Vill ni veta mer om Matomo, webbanalys eller annat inom digital analys, ta kontakt med Max Walter på Metamatrix.