Så kan vi hjälpa dig Resultat
Behovsanalys & kartläggning  Förstå vad era användare behöver och vill ha. 
Kvalitativa användarinsikter Ta reda på vad som motiverar dina användare. 
Analys av kvantitativa data Ta reda på vad som funkar bäst för flest användare. 
Dashboards & visualiseringar  Se till att alla kan ta del av er data istället för att gömma den i rapporter. 
Datastrategi & mätplan  Bestäm vad som ska mätas, hur det ska mätas och vem som ska ta del av det. 
Infrastruktur för mätning Se till att ni har rätt teknik på plats för att mäta det ni vill. 
SEO-analys & SEO-strategi Lyft ert innehåll till rätt målgrupp via sökmotorerna.
Expertgranskning av din hemsida  Få ovärderliga insikter och helt nya "aha-ögonblick".
Digital tillgänglighet Säkerställ att din webb funkar för alla funktionsförmågor. 
Coachning & utbildningar  Få hjälp med att ta er webb till nästa nivå. 

Data i realtid istället för rapporter som ingen förstår

I en snabbföränderlig värld blir det kritiskt att arbeta med datadriven affärsutveckling. Få hjälp med att samla in, analysera och omvandla data till kunskap och insikter som driver er verksamhet framåt.

Med en kombination av kvantitativa och kvalitativa data ta vi reda på hur era besökare använder både webbplats och digitala tjänster och hjälper er att förbättra användar-upplevelsen, optimera användningen och öka effekten.

Ta mer plats i Googles sökresultat

Lyft ert innehåll för rätt målgrupp på sökmotorerna. Vi hjälper er att både få koll på nuläget med SEO-analys och hittar en SEO-strategi som ser till att rätt målgrupp hittar till just ert innehåll.

Vi tittar på hur er webbplats er ut idag, vilka verktyg ni har, hur sökningarna ser ut och vilka sökord och relaterade sökord ni skulle kunna använda i framtiden. Allt sammanfattas i en åtgärdslista för just er webbplats och en strategi som gör att ni börjar klättra högre i sökmotorernas ranking.

SEO analys och SEO strategi

Läs mer om hur SEO-analys och SEO-strategi kan hjälpa er att lyfta ert innehåll så att era relevanta målgrupper hittar er via sökmotorerna.

Så förbättrade vi prestandan på folkhögskola.nu

Med små enkla insatser kunde vi se en avsevärd förbättring.