Så kan vi hjälpa dig Resultat
Digitala koncept och webbdesign Färg och form som hjälper dina besökare rätt. 
Systemutveckling och integrationer Se till så att ni har rätt kombination av system, tjänster och appar.
Mjukvaruutveckling Få hjälp med att bygga den mjukvara ni behöver från grunden.
Gränssnittsutveckling inklusive UX & UI Skapa rätt användarvänlighet för dina tjänster. 
Molntjänster Gör så att dina medarbetare alltid har tillgång. 
Digital tillgänglighet Säkerställ att alla dina produkter och tjänster är tillgängliga. 
Kommunikation Få hjälp med att kommunicera med rätt målgrupp. 
Förvaltning och drift Säkerställ att allting alltid funkar som det ska. 
Innovationsarbete Få hjälp med att ta fram nyskapande produkter. 

Långsiktiga hållbara digitala tjänster

Med avstamp i verksamhet, strategi och analys utvecklar och driver vi digitala projekt som hjälper din organisation att skapa eller förbättra nya tjänster. Med användaren i centrum hjälper vi dig med allt från design till teknisk produktion och förvaltning. Tillsammans skapar vi digitala tjänster som når både hjärta och effektmål.

Tillgängliga webbplatser ger nöjda användare

Digital tillgänglighet eller webbtillgänglighet är viktigt för oss och för Google. Digital tillgänglighet innebär att webbplatser, intranät och digitala tjänster ska kunna användas av så många människor som möjligt, oavsett funktionsförmåga. Med hjälp av WCAG och EN301549 blir din tjänst bättre för dina besökare och enklare att hitta eftersom Google älskar tillgängliga webbplatser.

Bättre lösningar med Agila metoder

Med agil utvecklingsmetodik och dokumenterade ramverk och plattformar säkerställer vi att du får en hållbar teknisk lösning som håller långsiktigt. Oavsett om det är Episerver, Umbraco eller Wordpress levererar vi säkra lösningar som går att integrera mot såväl CRM som BankID, medlemsregister och interna och externa system m.m.