Våra erbjudanden inom digital utveckling

Webbutveckling – Vi är er proaktiva samarbetspartner som utvecklar och optimerar era webbplatser och digitala tjänster. Vi bygger hållbara och tillgängliga, tekniska lösningar med agil utvecklingsmetodik och dokumenterade ramverk och plattformar såsom Episerver och Umbraco.

Systemutveckling och integrationer – Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla system och integrationer så att ni får rätt kombination av system, tjänster och appar. Säkerheten har högsta prioritet när vi bygger integrationer mot exempelvis CRM, BankID, SharePoint och Lime.

Mjukvaruutveckling – Vi utvecklar mjukvara som är tillgänglig, hållbar och bidrar med värde för er och ökar nyttan för era användare.

Support och förvaltning – När ni rapporterar in ärenden via telefon, e-post eller vårt webbaserade ärendehanteringssystem löser vi snabbt supportärenden och mindre utvecklingsärenden. Samtidigt optimerar vi kontinuerligt era lösningar och bidrar med strategisk rådgivning.

Så här jobbar vi med digital utveckling

Alla våra kunder har en projektledare och en tekniskt ansvarig. Projekt¬ledaren är er högra hand och primära kontaktperson som stöttar och ger råd kring alla eventuella integrationer, lösningsval och CMS. Vi hjälper er att analysera och planera nästa steg så att vi tillsammans kan utveckla era digitala tjänster på ett hållbart sätt. Den tekniskt ansvarige har helhetssyn över webbplatsen, dess funktionalitet, tjänster och integrationer mot kringliggande system. Vi använder oss av stabila versioner av välkända ramverk och begränsar gärna beroendet av tredjepartsprodukter.


Gränssnittsutveckling (frontend)

Våra gränssnittsutvecklare arbetar mot teknisk tillgänglighet enligt WCAG. Vi skapar smidiga och snabba interaktiva lösningar som är anpassade till olika enheter med dagens moderna ramverk. Våra gränssnittsutvecklare arbetar med tekniker som:
• HTML5
• CSS och SASS
• Javascript
• WCAG Techniques
• Bootstrap
• Webpack

Systemutveckling (backend) och integrationer

Våra systemutvecklare arbetar främst med .NET. Säkerheten har alltid högst prioritet eftersom systemen ofta hanterar personuppgifter eller annan känslig information. Systemutvecklarna arbetar bland annat med:
• .NET
• C#
• ASP.NET
• MVC
• SQL server
• AZURE
• Episerver, Umbraco och Wordpress

Vad menas med scrum och agil utveckling?

Scrum är en metodik för systemutveckling, men det är också ett arbetssätt som hänger ihop med agil utveckling. Arbetssättet gör att vi kan fokusera vi på affärsnytta och ger oss möjlighet att förändra under projektet gång på ett strukturerat sätt.

Av-stav-ning på webben – våra bästa workarounds

Stavning är de flesta överens om är viktigt. Men det pratas inte lika ofta om avstavning. Ändå är det ofta minst lika viktigt för att din webbplats ska vara begriplig och tillgänglig.