DigSam-projektet arbetar med frågor som rör digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen med särskilt fokus på processens tidiga skeenden. Projektet involverar nittio personer i flera delprojekt och jobbar för att skapa förutsättningar för ett digitaliseringssprång inom samhällsbyggandet. Trots att digitaliseringen pågått i över trettio år är fortfarande en stor del av samhällsbyggnadsprocessen analog och pappersbaserad.

Kommunikation viktig pusselbit

Projekt av det här slaget är långa och löper ofta över flera år. Det vanliga är att det görs kommunikationsinsatser i början, när projektet startar, och i slutet, när det är dags att presentera en slutrapport. I DigSam ville projektledningen istället kommunicera delresultat och information från projektet löpande. Genom att vara transparenta kan värdefull kunskap och idéer som arbetas fram byggas vidare på av andra aktörer istället för att fastna inom projektet.

Från plan till aktivitet

Linn Norén gick in som kommunikatör i projektet i augusti 2018 och började uppdraget med att göra en enklare målgruppsanalys och ta fram en övergripande kommunikationsplan med mål, aktiviteter och prioriterade kanaler. Med begränsade resurser behöver varje aktivitet vara genomtänkt och ge effekt.

Delresultat och information från projektgrupperna kommuniceras nu löpande genom intervjuer och artiklar på projektets webbplats. För att nå ut till målgrupperna är det betydelsefullt att arbeta genom det stora nätverk som finns inom projektet. Därför har en viktig kommunikationsaktivitet varit att starta upp ett internt nyhetsbrev och en annan att bygga upp en närvaro på Linkedin. Att skriva artiklar och pressmeddelanden för spridning i branschpress, genom branschorganisationer och andra aktörer i branschen är en annan viktig del. I uppdraget ingår också att rapportera från konferenser och större evenemang i projektet och att agera bollplank till projektledarna vid behov.

"Att ha en professionell kommunikatör som Linn kopplat till DigSam har varit, och är, oerhört betydelsefullt. Jag får stöd med kommunikationsinsatser som är svårt för mig som projektledare att mäkta med, och som jag heller inte har rätt kunskap för. Att arbetet inom DigSams synliggörs under projektets gång är en förutsättning för att få digitaliseringen att hända inom samhällsbyggnadssektorn. Jag rekommenderar varmt mina projektledarkollegor att budgetera sina projekt för att anlita en professionell kommunikatör", säger Elisabeth Argus, projektledare för DigSam.

Om DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. Projektet är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. DigSam är en utökning och fördjupning av projektet "Smart planering för byggande" inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram "Smarta Städer". Projektet avslutades i december 2019.
Mer om projektet DigSam

Digital kommunikation och redaktionellt stöd

Metamatrix kommunikatörer har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med kommunikation med fokus på digitala kanaler. Förutom redaktionellt stöd och innehållsproduktion kan vi också stötta med redaktionell SEO, konverteringsoptimering, utformning av marknadsföringsmaterial med mera.
Våra tjänster inom kommunikation

Vill du veta mer om uppdraget eller hur vi arbetar på Metamatrix? Kontakta Patrik Hassel.;