KFS Trygghetsfond möter personer som är mitt uppe i en uppsägning. En situation som kan kännas tuff och svår men som samtidigt kan vara starten på något helt nytt. Hösten 2019 fick vi uppdraget att bygga deras nya webb. För KFS Trygghetsfond var det viktigt att den nya webben förmedlar en känsla av hopp och framtidstro, och samtidigt att webben blir lättare att administrera. Vi har stått för alla delar i projektet: design, ny logotyp, utveckling i Umbraco CMS och textredigering.

 

Umbraco för effektivt underhåll

Den tidigare webben var svår och kostsam att underhålla så till den nya webben behövde vi hitta en bättre lösning. Vi rekommenderade Umbraco som CMS. Ett kraftfullt open source-verktyg som är enkelt att jobba i för redaktören men utan dyra licenskostnader. Webben är byggd i senaste versionen, Umbraco 8. 

Trygghetsfondens startsida

 

Design som ger en känsla av framtidstro

Fonden hjälper personer som blivit uppsagda att hitta nya lösningar. För kunden var det viktigt att den nya webben förmedlar en känsla av hopp och framtidstro. Det tog vi fasta på i design, bildmanéer och tonalitet i texterna. Vi uppdaterade även fondens logotyp för att spegla den nya designen.

Trygghetsfondens logotyp
 "Metamatrix har varit lyhörda och enkla att samarbeta med genom hela projektet. Det var toppen att kunna få hjälp med alla delar, teknik, design och innehåll. Jag har känt att projektet har varit i trygga händer från början till slut", säger Johan Frisö på KFS Trygghetsfond.

Copy och webbredaktörshjälp

Metamatrix kommunikatör gick in i slutfasen av projektet och stöttade upp med copy, textredigering och publicering i Umbraco. Alla texter anpassades för webb och tonaliteten sågs över. Vi fick även förtroendet att uppdatera tryckt material i samband med webbprojektet.

Broschyr i enlighet med nya designen

Smidigt samarbete

Samarbetet med KFS Trygghetsfond och verksamhetsansvarig Johan har varit gott genom hela projektet. Vi har snabbt kunna lösa frågor som dykt upp och komma framåt i arbetet.

Du hittar den nya webben på trygghetsfonden.se