Maskinentreprenörerna är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges maskinentreprenörer. Efter att vi tog över förvaltningen av webbplatsen har vi arbetat tätt tillsammans för att optimera och förbättra. Nu var det dags att ta nästa kliv i syfte att öka nyttan för medlemmarna och förbättra användarupplevelsen.

"Metamatrix har den komptens och expertis som krävs av en byrå. Det som skiljer Metamatrix från andra är att det finns ett genuint engagemang och intresse av kundens utmaningar som gör att de mer känns som medarbetare än externa konsulter", säger Micael Appelgren på Maskinentreprenörerna

Vi inledde arbetet med att samla insikter om vad ME:s medlemmar behöver i sin vardag. Vi fick kunskap om medlemmarnas behov bland annat genom djupintervjuer, ME:s egna medlemsundersökningar och från den spårning vi satt upp i Google Analytics. Parallellt arbetade vi med strategiska målformuleringar och KPI:er, vi analyserade verksamhetens behov och organisationens arbetssätt. Allt detta ledde sammantaget till ett förslag på innehållstrategi, mätplan för digital analys och planering framåt för ME:s digitala kanaler. Som en viktig del i samarbetet tog vi också fram ett förslag på förvaltningsorganisation för det löpande arbetet.

Microcopy och omarbetat innehåll

I syfte att lyfta innehållet på webbplatsen har vi arbetat både redaktionellt med innehållet, lyft designen, navigeringen och strukturen för att uppnå bästa möjliga nytta för användarna.

I tätt samarbete med experter, jurister och faktaägare i organisationen arbetade vi om och uppdaterade framför allt arbetsgivar- och branschinformation. Att fortsätta i samma anda och jobba tätt tillsammans med personer utanför kommunikationsavdelningen kring texterna är en av de stora vinsterna för Maskinentreprenörerna.

Förutom dessa avsnitt förbättrade vi även micro-copy på landningssidor och strukturerade om informationen om organisationen.

Grafisk lyft för användarupplevelsen

Den nya navigeringslösningen och det visuella lyftet gör det möjligt för ME:s användare att på ett enklare sätt utföra det de har kommit till me.se för att göra. Det handlar om konkret stöd i bransch- och arbetsgivarfrågor, att ta del av rabatter och komma i kontakt med rådgivare på Maskinentreprenörerna.

Den tidigare navigationslösningen innehöll brister, och matchade inte hur användarna tog del av webbplatsens innehåll. Så vi bytte approach och lyfte istället fram landningssidor, undermenyer och kategorier med en ny typ av navigering så att användarna lättare ska hitta den fakta de behöver i sitt dagliga liv. Tillsammans har vi också satt upp en mätplan för att lättare kunna följa upp hur den nya lösningen används.

Det visuella lyftet gjorde vi enligt ME:s grafiska profildokument, som vi anpassade för webben. Vi justerade typsnitt, avstånd och färger för att passa känslan i profilen. Vi passade också på att ta bort störande grafiska element.

Sammantaget resulterade det i en helhet där ME nu presenterar information tydligare, och där grafisk form och layout är renare och mer konsekvent genom hela webbplatsen.

Bilden ovan visar Maskinentreprenörernas webbplats före (till vänster) och efter (till höger).

Behöver din webbplats också en förändring till nästa nivå? Kontakta oss så tar vi fram en åtgärdsplan!

Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. De företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling.

Du hittar deras webb på me.se!