SAK är en medlemsorganisation som arbetar med utvecklingsbistånd i Afghanistan med utgångspunkt i mänskliga rättigheter. SAK finansierar sin verksamhet genom insamlingar från allmänheten och genom bidrag från en rad olika svenska och internationella institutioner som SIDA, Världsbanken och Radiohjälpen.

Pengarna som kommer in från allmänheten hjälper SAK att arbeta oberoende och är en viktig del av deras finansiering. Naturligtvis är webbplatsen en viktig kanal för insamlingsarbetet.

SEO och SEM är en betydelsefull del av innehållsarbetet för att hela tiden försöka få så bra placeringar som möjligt i sökmotorernas träfflistor. Genom att lyfta, berätta om och fokusera på livet i Afghanistan och det angelägna arbete med kvinnor, barn, internflyktingar och personer med funktionsnedsättning som organisationen gör i Afghanistan hoppas de att du och alla andra som surfar in på sajten ska stödja deras arbete.

Mycket av trafiken till SAKs webbplats kommer också från alla de artiklar och fakta som handlar om livet i Afghanistan, men här finns också recept och nyheter från Afghanistan och SAKs arbete där.

Eftersom SAK själva driver bra trafik till sajten, bland annat genom den fakta som finns om Afghanistan, var vårt uppdrag mer att koncentrera oss på insamlingssidorna och göra en sökords- och konkurrensanalys för att sedan komma med konkreta tips på tekniska åtgärder samt redaktionella och UX-förbättringar. Tanken är att det ska hjälpa Svenska Afghanistankommittén att klättra högre upp i sökmotorernas sökträfflistor, men även öka konverteringen på webbplatsen.

SEO-analys i sex steg

SEO-analysen utförde vi i flera steg.

 1. Tittade på vad besökarna söker på för att komma till webbplatsen.
 2. Tog fram relaterade sökord.
 3. Listade konkurrenternas sökord och tittade på konkurrensnivå.
 4. Tittade på nuvarande positioner på varumärkesrelaterade sökord och sökord kopplade till insamling.
 5. Analyserade sökvolym och trender.
 6. Pekade ut sökord där det fanns utrymme och chans att ta mer plats.

Redaktionella och tekniska SEO-förbättringar

Efter SEO-analysen gick vi igenom sajten sak.se utifrån tekniska och redaktionella SEO-aspekter. Mycket av det SAK redan gör på sin webbplats är naturligtvis bra ur SEO-synpunkt. Och en del av de förbättringsåtgärder vi föreslog för SAK är generella förbättringar för SEO som en hel del andra webbplatser också skulle behöva förbättra. Kanske även på din webbplats?

En del av de tekniska och redaktionella åtgärder vi föreslog för SAK:

 • Lägg in brödsmulor på sidorna. Google gillar tydlig struktur och brödsmulor bidrar till det.
 • Öka antal sidor med unikt innehåll som kopplar till nyckelord.
 • Se till att sidorna är uppdaterade.
 • Se till att det finns en naturlig logisk struktur på varje enskild sida. Och visa strukturen genom formaterade rubriker och mellanrubriker (H1-H4).
 • Länka till internt och externt material. Att koppla ihop innehåll är en grundtanke med webben. Utnyttja det!
 • Lägg in fler “gåvo-puffar” och anpassa dem till det mer specifika innehållet.
 • Förbättra er närvaro på sociala medier och sprid innehållet.
 • Använd strukturerad data för att berätta för sökmotorerna vilken typ av innehåll sidan har, exempelvis organisation, artiklar, frågor och svar, recept med mera.

Sökordsstrategi, SEO och SEM-rekommendationer

Tillsammans med SAK gick vi igenom sökordsanalysen och förklarade vilken strategi som krävs för att synas på de rekommenderade sökorden. En viktig del i det arbetet för SAK är att komplettera SEO med SEM (sökmotorsmarknadsföring) för att komplettera de redaktionella och tekniska SEO-förbättringarna utifrån hur de konkurrerar på olika sökord.