Digital tillgänglighet handlar om att möta alla användares behov. Därför är det väldigt många saker att tänka på. Inte ens de som tränat i många år brukar få med alla behov. Användningstester är enormt värdefulla, men kan inte heller täcka alla olika behov. Standarderna är inte heller perfekta, men ger en bra bas.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) pekar ut standarden EN301549, som bygger mycket på WCAG. Troligen kommer ungefär samma lagkrav snart att gälla även för e-handel, finansiella tjänster och information om resor.

Standarderna är därför viktiga referenser, men de är ganska krångliga och inte så lätta att överblicka.

Skriv ut en överskådlig sammanställning

Metamatrix jobbar på många sätt med att sprida kunskap om digital tillgänglighet. Som en av många insatser i den riktningen har vi nu gjort en kompakt översikt på en sida av krav som är relevanta för DOS-lagen (pdf, 360 kilobyte). Den visar vilka krav som gäller för webben, för appar och för dokument. (Det finns egentligen ganska många detaljkrav som inte kommer från WCAG, men vi har grupperat dem.)

Något att skriva ut? A3-format rekommenderas. Eller större om ni vill tapetsera med tillgänglighetskrav. :)

Vi kan hjälpa till med digital tillgänglighet!

Metamatrix kan hjälpa er komma längre med digital tillgänglighet! Vi erbjuder bland annat olika utbildningar om tillgänglighet, mentorskap, granskningar, och hjälp att åtgärda brister.