Project Relate hjälper personer med talsvårigheter

Talsvårigheter kan göra det svårare att kommunicera med andra människor och även att använda röststyrka tjänster som Siri, Alexa och Google Assistant. Googles Project Relate är app som ska hjälpa människor med talsvårigheter.
Användaren läser upp meningar som sedan analyseras. På så vis lär sig appen hur just den individen talar och använder den informationen för att tolka olika sammanhang.

Relate kan användas för att lyssna och upprepa.

  • Lyssna
    Relate lyssnar på inläst tal och översätter till text i realtid. Texten kan kopieras och exempelvis användas i mejl.
  • Upprepa
    Relate använder en datorröst för att läsa upp det användaren nyss sagt. Detta kan hjälpa dig att styra en annan rösttjänst eller bli förstådd av andra. 

Googles Project Relate 

Webbanalysverktyg för spårning utan kakor

CNIL, franska motsvarigheten till IMY (Integritetsmyndigheten) har tagit fram en lista med de webbanalysverktyg som är godkända för att användas vid spårning utan kakor. Spårning utan kakor görs med digitala fingeravtryck. Med spårning utan kakor som går det att spåra de som nekar kakor. Bland de godkända verktygen finns Matomo och Piwik Pro.

CNILs lista på godkända webbanalysverktyg för spårning utan kakor. 

Slacka i VR

Snart kommer du kunna läsa meddelanden från samarbetsverktyget Slack utan att ta av dig ditt VR-headset. Facebook har tagit fram ett nytt ramverk som gör det möjligt för 2D-appar att finnas i Oculus Store. Redan idag finns flera Facebook appar där och snart kommer alltså även Slack finnas där.

Slack-användare kommer att kunna skriva meddelanden med kontrollerna eller tangentbord.

Slack kommer till Oculus Quest.
Facebook öppnar Oculus Store för 2D progressive web apps.

Google ändrar title-taggar i sökresultatet

H1 och title har varit de viktigaste elementen på en sida sen vi började arbeta med sökoptimering, SEO. Men Google menar sig nu kunna ta fram en rubrik på egen hand. Nu visas inte alltid titeln i sökresultatet utan den kan ha ersatts helt eller delvis med olika andra, kanske oväntade, element på sidan. Google experimenterar med vad som title-taggen ska ersättas med om den inte bedöms vara relevant för innehållet.

Det här innebär att du får mindre kontroll över hur din webbplats visas upp i sökresultatet. Du behöver helt enkelt tänka på vad som skrivs i title-taggen, rubriken och alla CTA:er som leder till sidan och hur användaren drivs framåt på webbplatsen (utifrån kundresan). Och det är ju positivt att ha användaren i fokus och tänka på hur du hjälper användaren vidare på webbplatsen. 

Google skriver om title-taggar.
Google förklarar varför de ändrar på title-taggar i sökresultatet.