Om vår dataskyddspolicy

För Metamatrix är personlig integritet viktigt. För oss är det viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter.

Personuppgiftansvarig:

Metamatrix AB (org nr 556574-1351)
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-25 77 16

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@metamatrix.se

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Det är exempelvis namn, epost-adresser och personnummer men också bilder och användarnamn i digitala medier.

Vilka personuppgifter vi samlar in och i vilka sammanhang?

Vi samlar in personuppgifter för olika ändmål:

Anställning

Metamatrix samlar in namn, e-post, personnummer, telefonnummer, adress om anställda om våra anställda. 

Kurser och seminarier

Metamatrix samlar in namn, e-post, telefonnummer, yrkesroll via formulär för anmälan till kurs eller seminarium. För att få Metamatrix nyhetsbrev om kurser och seminarier samlar vi in e-postadress.

Rekrytering

Metamatrix samlar via formulär på webbplatsen in namn och e-post på potentiella nya medarbetare. I direktkontakt samlar vi också in uppgifter om telefonnummer och adress.

Kunder

Metamatrix samlar namn, e-post, telefonnummer till kunder i samband med att affärsavtal upprättas.

Potentiella kunder

Metamatrix samlar namn, e-post, telefonnummer, yrkesroll till potentiella kunder. Denna insamling kan ske via e-post, telefon, fyskiska möten eller via sociala media.

Besök av vår webbplats

Vid besök av vår webbplats samlar vi uppgifter om exempelvis enhet, operativsystem, IP-adress och unika identifierare. Uppgifterna kan kombineras med andra uppgifter som vi har samlat in. Vi använder också kakor för att förbättra användarupplevelsen.

 

Vad gör vi med informationen?

Anställning

Metamatrix behandlar personuppgifter om anställda inom ramen för anställningsförhållandet (personaladministration).

Kurser och seminarier

Informationen används för att administrera anmälningar och för att följa upp deltagande.

Rekrytering

Informationen används för att komma i kontakt med personer som valt att kontaka Metamatrix om jobbtillfällen.

Kunder

Informationen används för att upprätthålla affärskontakter.

Potentiella kunder

Informationen används för att kontakta potentiella köpare av våra tjänster.

Besök av vår webbplats

Informationen används för att vi genom analys ska få en förståelse för hur besökare använder vår webbplats.

Övrigt 

Insamlade uppgifter säljs inte vidare.

 

Var lagras personuppgifterna? 

Vi strävar efter att all lagring av personuppgifter ska ske inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi gör en årlig genomgång av de person- och kontaktuppgifter vi samlar in och raderar information som inte längre bedöms vara nödvändig.

Dina rättigheter

Du har bland annat rätt att begära ett registerutdrag och få dina uppgifter rättade om de skulle vara felaktiga. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens webbplats: https://www.datainspektionen.se/