Om vår dataskyddspolicy

Som företag samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster och nedan beskriver vi kortfattat vår dataskyddspolicy. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@metamatrix.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och i vilka sammanhang?

Vi samlar in person- och kontaktinformation så som namn, e-postadress, telefonnummer, yrkesroll. Insamling sker via formulär på vår webbplats, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och från olika evenemang.

Vad gör vi med informationen?

Vi använder den för att informera om och administera våra kurser och seminarier, samt för att hålla kontakt med befintliga och potentiella kunder.

Insamlade uppgifter säljs inte vidare eller delas med tredje part.

Var lagras personuppgifterna? 

Vi strävar efter att all lagring av personuppgifter ska ske inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi gör en årlig genomgång av de person- och kontaktuppgifter vi samlar in och raderar information som inte längre bedöms vara nödvändig.

Dina rättigheter

Du har bland annat rätt att begära ett registerutdrag och få dina uppgifter rättade om de skulle vara felaktiga. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens webbplats: https://www.datainspektionen.se/