Grönsaker odlas tack vare värme från serverhall

Kan spillvärme från serverhallar göra året-runt-odlig möjlig i arktiskt klimat? Det tror företaget Containing greens som just nu har en 30 kvadratmeter stor försöksanläggning för växthusodling i spillvärme från ett forskningsdatacenter i Luleå. I framtiden är tanken att spillvärmen från Facebooks serverhall i Luleå ska skapa ett klimat som gör att växthusodling av grönsaker är möjligt året runt i arktiskt klimat. Närodlat och nyttjande av spillvärme - vilken kombo!

Följ grönsakernas väg från spillvärme till restaurang. 
Containing greens har odlingsmoduler för året-runt-odling i arktiskt klimat.

Nationell REST API-profil

Den nationella REST API-profilen, framtagen av av DIGG tillsammans med en arbetsgrupp från Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, E-hälsomyndigheten och Lantmäteriet, ska öka kvaliteten på API:er och dess dokumentation. API:er är centrala för att den offentliga förvaltningen ska kunna dela och använda data. Att utveckla en profil tillsamman främjar innovation och skapar samhällsnytta. Användningen av profilen syftar också till högre standard och kvalitet på API:er. Både på dokumentationen och själva API:et. Det förenklar för både producenter och konsumenter av data. Mycket bra!

DIGGs information om den nationella REST-API-profilen. 
Vägledningar om APIer för en gemensam digital infrastruktur. 

Ledningens engagemang kring intranät har ökat

WSA (Web Service Award) har för 14:e året kommit ut med en trendrapport kring intranät. Även i årets rapport präglas svaren av det förändrade arbetssätt som många/alla arbetsplatser har gått igenom på grund av pandemin. Att arbeta på distans är det nya normala.

Några spaningar från rapporten

  • 63 procent uppger att de har Microsoft 365 som intranätslösning. 13 procent planerar att införa en Microsoft 365-lösning. Hos statliga verk och myndigheter är det dock 63 procent som säger att de inte har Microsoft 365.
  • 47 procent av de intranätsanvariga uppger att deras lednings engagemang runt intranätet har ökat under pandemin. 
  • Bara 34 procent uppger att de har mätbara mål för intranätet. 
  • 60 procent uppger att de arbetar aktivit för att förbättra för användarna.
  • 64 procent av de intranätsansvariga uppskattar att intranätet underlättar för medarbetarnas vardag. 

Trendrapporten 'Hur mår Sveriges intranät?'

Drönare levererar covidtest till glesbygden

Region Västerbotten är först i landet med att använda drönare för att leverera covidtest. Drönaren flög från sjukstugan i Storuman till Gunnaren 3 mil bort. När covidtestet var utfört flög drönaren tillbaka det till sjukstugan. 

Drönare ses som en möjlighet för både mer klimatsmarta transporter och att leverera exempelvis paket eller medicin till glesbygd på ett kostnadseffektivt sätt. 

Region Västerbotten levererar covidtest med drönare. 
Manna levererar böcker, kaffe och öl med drönare till Dublins förorter.

Metamatrix som spel och bitcoin

Visste ni att Metamatrix nu finns både som bitcoin och spel? Kanske kan det vara något att roa sig med under julledigheten.