Äldre har tagit klivet ut på internet

Internetstiftelsen kom häromdagen med sin rapport Svenskarna och internet 2020. I den rapporten lyfts att de äldre har tagit klivet ut på internet under året. De har börjat använda sociala medier flitigare än tidigare, e-handlat och haft videosamtal med släktingar och vänner. Pensionärerna har använt digitala vårdtjänster under pandemin, speciellt de allra äldsta. Av de internetanvändare som är över 76 år har 68 procent använt någon digital vårdtjänst. De äldre känner sig mer sociala i och med den ökade internätanvändningen och är överlag positivt inställda till digitaliseringens möjligheter. 

Arbeta och plugga hemma

Många har arbetat hemifrån på heltid under pandemin och de flesta tycker att det har fungerat bra. De unga som studerar är däremot mindre nöjda med distansundervisning. En majoritet av de som studerar på universitet och högskola föredrar undervisning i ett fysiskt klassrum. Många gymnasieelever anser att det egna lärandet har blivit lidande av distansundervisning. Studerande är mer negativa till den ökade användingen av skärmar under 2020. De tycker att både de själva och deras närstående spenderar för mycket tid framför skärmen.

Presentationen av Svenskarna och internet 2020 finns på Youtube.

Schrems II och Google Analytics

Schrems II-domen kom i somras och den slog fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.  Nyligen inledde Datainspektionen en granskning av flera företag gällande hur de använder Google AnalyticsGranskningen är ett samarbete på EU-nivå och vi hoppas att resultatet ska bringa klarhet i vad som gäller vid användning av Google Analytics och andra verktyg för webbanalys och digital marknadsföringGranskningen om vad som skickas in i Google Analytics och om uppgifterna överförs till tredjeland.

Mer om Schrems II och Google Analytics. 

Chrome delar inte längre cachade resurser

Chrome kommer inte längre dela cachade resurser mellan webbplatser. Om du till exempel besöker metamatrix.se som laddar in ett typsnitt från Google Fonts och sen besöker en annan webbplats som använder samma typsnitt från Google Fonts så kommer typsnittet att laddas in två gånger istället för att som tidigare ha hämtats från webbläsarens cache.

Förändringarna görs för förbättra säkerhet och integritet. Läs mer om förändringen. 

Grupprum i Teams

Vi, liksom, många använder Teams och en efterlängtad funktion har nyligen lanserats - grupprum. Du kan nu dela upp ett Teams-möte och skicka iväg deltagarna i grupprum. Upp till 50 rum kan du som mötesarrangör skapa. Grupprum är ju, digitalt eller fysiskt, perfekta för att i mindre grupper ha diskussioner eller mini-workshops.