Apple, Google, Mozilla och Microsoft samarbetar kring webbläsartillägg

Tillägg i webbläsare är populärt för olika ändamål. Du har säkert använt något själv exempelvis för att blockera annonser. Men vissa tillägg har inneburit en säkerhetsrisk och eftersom de olika webbläsarna hanterar tilläggen på olika sätt så är det omständigt att ta fram ett tillägg som kan användas i alla webbläsare. 

De största leverantörerna av webbläsare, Apple, Google, Microsoft och Mozilla har nu gått samma för att ta fram en gemensam vision för utveckling av tillägg. Det gör de under namnet WebExtensions Community Group (WECG).

Syftet är att öka både prestanda och säkerhet för tillägg. De ska ta fram gemensamma grundfunktioner, API:er och hantering av behörighet. Det kommer dock inte bli en gemensam butik för tillägg eller att Apple, Google, Microsoft och Mozilla tillsammans kommer att granska tillägg. De delarna kommer fortsatt att skötas av respektive leverantör.

Läs mer om arbetet med WECG.
På GitHub hittar du mer om projektet

Responsiv webbdesign tar ett kliv framåt

I drygt 10 år har design för webbsidor varit responsiv. En responsiv webbdesign innebär att layouten är anpassad utifrån besökarens skärmstorlek och skärmupplösning. Exempelvis anpassar sig kolumner och bilder automatiskt vilket gör det enklare att i mobil besöka en webbplats och ta till sig innehållet utan att behöva scrolla och zooma.

Responsivitet är nu på väg in i en ny era som gör det möjligt att designa för enskilda användares unika behov. Det blir även lättare att ta fram flexibla och återanvändbara komponenter för webb. Mycket spännande tycker vi på Metamatrix.

Läs mer om komponenttänk och responsiv webbdesign. 

Kör videosamtal via FaceTime till Androidtelefoner

Du som har iPhone (eller iPad/Mac) har länge kunnat köra videosamtal med andra som har iPhone/iPad/Mac via FaceTime. I och med iOS15 kommer du kunna ha videosamtal även med de som har Windows eller Android. På tiden anser många.

Du kommer att kunna skapa en länk till ett videosamtal som sedan vem som helst kan delta i oavsett operativsystem. Videosamtalet för den som har Windows eller Android kommer att ske i webbläsaren. 

Läs mer om FaceTime på Android och Windows.

Uppdaterad Whiteboard i Teams och Fluid förenklar samarbete

Microsoft lanserar en ny version av Whiteboard i Teams som gör det enklare för alla i ett möte att tillsammans samtidigt rita, lägga till text och bilder i whiteboarden. Du ser vem av deltagarna som ritar något och det möjliggör ökad interaktivitet i möten. 

Ytterligare ett steg mot förenklat samarbete är Fluid components som Microsoft visade upp för något år sedan. Med Fluid är ett specifikt typ av innehåll inte bundet till ett specifikt dokument utan tabeller, grafer och liknande kan användas på flera olika ställen - i chatt, dokument och mejl. Fluidkomponter kommer så klart att kunna användas i nya Whiteboard. 

Läs mer om nya Whiteboards i Teams. 
Läs mer om Fluid i O365.