Vårt erbjudande

Erbjudandet gäller tillgänglighetsanalys av en webbplats som erbjuder e-handel.

Pris 48 000 kr ex moms.

Priset gäller för beställningar som läggs senast den 30 augusti 2024.

Vad säger lagen?

Från juni 2025 blir EU:s tillgänglighetsdirektiv svensk lag. Post- och Telestyrelsen är den myndigheten som kommer att ha tillsyn över hur e-handel uppfyller kraven. På den myndighetsgemensamma webbplatsen digin.se kan du läsa mer om kraven.

Vad innehåller en tillgänglighetsanalys från Metamatrix?

En tillgänglighetsanalys är en strukturerad genomgång hur väl t.ex. en webbplats eller mobilapp uppfyller kraven från standarderna EN301549 och WCAG 2.1 nivå A + AA (motsvarar kommande lagkrav kopplat till Tillgänglighetsdirektivet).

Sammantaget handlar det om 60 granskningspunkter.

Hur testas tillgängligheten?

Tillgängligheten testas genom manuellt av en tillgänglighetsexpert med olika hjälpmedel som t.ex. skärmläsare och tangentbord. Vi använder oss också av automatiska tester men studier visar att dessa endast upptäcker 30-40% av tillgänglighetsbrister.

Hur omfattande är en analys?

Våra experter identifierar de mest relevanta och kritiska delarna av den digitala tjänsten inför en analys. Det innefattar vanligtvis användargränssnittet, navigeringen, innehållet och funktioner. Inför en analys har vi alltid en genomgång med kund över vilka delar som kommer att granskas och som kund har ni givetvis möjlighet att påverka.

Hur levereras resultatet?

De bedömningar som görs dokumenteras i en granskningsrapport (pdf) och om möjligt ger vi förslag på åtgärder på identifierade brister. Vill ni att vi presenterar vår analys på ett onlinemöte tillkommer en kostnad på 5000 kr. En genomgång av analys, samt frågestund tar vanligtvis 2-3 timmar.

Hur lång tid tar det att göra en analys?

Vi levererar vanligtvis 2-3 veckor efter påbörjat arbete.

Vad erbjuder ni mer för stöd inom tillgänglighet och hur ser er prismodell ut?

Vi erbjuder utbildning, expertrådgivning och tillgänglighetsanalys av app (iOS eller Android).

Vårt timpris för löpande stöd är 1250 kr. Vid uppdrag över 100 timmar är timpriset 1200 kr och om uppdrag omfattar mer än 300 timmar är timpriset 1100 kr. Samtliga priser är exklusive moms.