Vi vill att det ska lätt att komma ingång med webbanalys och så här hjälper vi er:

Nulägesanalys

Vi får åtkomst till ert analysverktyg (Google Analytics, Matomo eller Piwik Pro) och undersöker hur det är konfigurerat och om spårning fungerar som det är tänkt. Vi gör en snabbanalys av den data ni samlat för att förstå hur webbplatsen används.

Vi har ett onlinemöte för att förstå era mål för webbplatsen och om/hur ni följer upp målen. Saknar mål med webbplatsen hjälper vi er att ta fram det mot en extra kostnad.

Resultat/leverans: En enkel dokumentation som sammfattar vår undersökning av ert analysverktyg, hur webbplatsen används och vad ni vill uppnå med webbplatsen.

KPI:er och mätplan

Vi ger förslag på hur målen med er webbplats kan mätas och följas upp genom Key Performance Indicators (KPI:er). Vi rekommenderar att ni börjar med några få KPI:er (max 5), skilj på vad som är bra att veta och vad ni måste veta!

Vi tar fram en plan för vad som ska mätas (utöver KPI:er vill ni säkert ha koll på hur trafik till sajten utvecklas, vad som är mest besökt mm) och hur ofta vi ska följa upp och göra en analys.

När planen är beslutad justerar vi analysverktyget så att vi mäter vad vi kommit överens om. Kostnad beror på vilka mätningar som behöver tas fram.

Resultat: En enkel dokumenation över era KPI:er, plan för mätning och de anpassningar vi eventuellt gjort i analysverktyget.

Uppföljning och analys

Analys presenteras på ett onlinemöte där vi går igenom de delar vi kommit överens om i mätplanen. Förutom att följa upp mätpunkter ger vi förslag på förbättringsåtgärder.

Analysen görs regelbundet utifrån vad vi kommit överens om, exempelvis 2 gånger per år.

Resultat: En enklare dokumenation av den presenterade analysen och beslut om åtgärder/förbättringsförslag.

Pris

Nulägesanalys, från 10 000 kr.

KPI:er och mätplan, från 10 000 kr.

Uppföljning och analys, från 10 000 kr per analystillfälle.

Samtliga priser är exklusive moms.

Priset påverkas av en rad faktorer, exempelvis om det finns mål och vad ni vill mäta och följa upp. För att få en mer detaljerad prisuppgift kontakta oss.