Program

08:30-09:20 – Övergripande om digital tillgänglighet
– Definitioner, argument, exempel

09:20-10:00 – Förstå användarna och deras hjälpmedel, besök med skärmläsare

10:00-10:15 – Förmiddagspaus

10:15-11:30 – Standarder och lagar
– WCAG, EN301549, DOS-lagen och tillgänglighetsdirektivet

11:30-12:30 – Lunch

12:30-13:30 – Webbtillgänglighet

13:30-14:30 – Tillgänglighet i rörligt innehåll, sociala medier, och PDF

14:30-14:45 – Eftermiddagspaus

14:45-16:00 – Verktyg och metoder för dig som har en webbplats

16:00-16:30 – Konkreta förslag på hur ni kommer vidare

Anmälan till kursen gör du hos IDG och där hittar du också mer information.