Uppdatering 2022-10-20

Vår heldagskurs om digital tillgänglighet för jurister och chefer hos offentliga aktörer har ställts in. Kursen har ett juridiskt perspektiv med fokus på regleringens gränser, tolkningar och konsekvenser. Kursen sker i samarbete med Fakultetskurser. Vi återkommer med datum längre fram.

Om kursen

Digitalisering kan medföra ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning, och det är viktigt att ingen stängs ute från digitala tjänster och mötesplatser.

Nu börjar detta återspeglas i europeisk och svensk lagstiftning.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) har funnits ett par år, och snart kommer liknande reglering som berör bland annat e-handel, information och biljetthantering för persontransporter, och finansiella tjänster på nätet. Regleringen berör många aktörer och många digitala kanaler.

När tillsynsmyndigheten för DOS-lagen, DIGG, hade genomfört sin första tillsynsplan visade det sig att ingen aktör levde upp till kraven fullt ut!

Under denna kurs går vi igenom vad digital tillgänglighet är och den reglering som idag finns samt är på gång inom området. Framför allt DOS-lagen och tillgänglighetsdirektivet.

Vilka krav ställer regelverken? Vad omfattas och hur lever en aktör upp till kraven?

Syftet med den här kursen, till skillnad från många andra på området, är inte att utbilda i det praktiska hantverket med tillgänglighet. Vi går igenom det mest centrala, men lägger sedan fördjupningstiden på regleringens gränser, tolkningar och konsekvenser. I mån av tid diskuterar vi gärna deltagarnas medhavda frågor tillsammans.

Föreläsare för denna heldagskurs är Pär Lannerö, Metamatrix och Philip  Levin, Bolagsverket. Båda är insatta experter på området, som tack vare sina yrkesroller och erfarenheter kan belysa frågorna från olika perspektiv.

Kursen vänder sig främst till jurister och chefer hos offentliga aktörer (offentlig förvaltning samt aktörer som utövar offentligt finansierad verksamhet), e-handel, banker och andra som berörs av regleringen, samt hos leverantörer till dessa.

Läs mer och boka plats på kursen hos Faktultetskurser