Installera vårt gratis Chrome-tillägg Web Disability Simulator och upplev hur det kan vara surfta på en webbplats om du har funktionsnedsättning som påverkar exempelvis din syn eller motorik.