GDPR är en het fråga just nu - våren 2018. Alla letar information om det och många skriver om det på webben. En sökning i Google Trends på GDPR bekräftar det.

Diagram från Google Trends som visar att andelen sökningar som gjorts mellan mars 2017 och februari 2018 har ökat kraftigt.

Alla som skriver om GDPR är inte experter på området. Det finns de som har att vinna på att tolka GDPR strängt, men även de som har att vinna på att tolka lagen lätt. Som alltid ligger sanningen någonstans mittemellan om vad GDPR faktiskt kommer att leda till.

Det vi vet om GDPR är att:

  • vi inte vet hur lagen kommer att tolkas av domstolarna.
  • det finns ingen mall eller teknisk lösning för hur en organisation ska möta kraven som GDPR ställer.
  • i ett första steg kommer vi långt med att ha noggrann dokumentation kring hur personuppgifter hanteras.
  • jorden kommer inte gå under den 25 maj 2018.

Vi på Matematik är inte jurister. Vi är inte experter på GDPR, men vi vet en del om webb. Det är utifrån det perspektivet som det vi skriver om GDPR ska tolkas.