Instruktion

Testa din utvalda sida/sajt - gärna ett formulär - med endast tangentbord (ingen mus, pekskärm eller liknande är tillåtet).

Om du vill, aktivera funktionen "tab stops" i Chrome-tillägget Accessibility Insights for Web, så får du en visuell stig som visar alla sidans tabbstopp.

Kontrollfrågor tangentbordsnavigation

Tillbaka till kurssidan