Instruktion

Öppna ett formulär på din utvalda sajt.

Betrakta formuläret och gör avsiktligt några felaktiga inmatningar!

Kontrollfrågor om formulär och felhantering 

Tillbaka till kurssidan