Instruktion

Välj ut en webbsida som du vill testa.

Testa förstoring av enbart text och besvara (för dig själv) kontrollfrågorna längre ner.

Tips på metod/verktyg

I Chrome och Edge:

Välj "Mycket stor" i Inställningar -> Utseende -> Teckenstorlek.

(Det finns ett mer exakt sätt, se * nedan, men ovanstående räcker för övningen.)

I Firefox:

  1. Välj menyvalet Visa -> Zoom -> "Zooma endast texten"
  2. Upprepa Visa -> Zoom -> "Zooma in" (eller kommando-+) ända tills "200%" visas
Kontrollfrågor textförstoring

Tillbaka till kurssidan

* Om du behöver testa exakt 200% teckenstorlek (gränsvärde i WCAG) så kan du istället göra följande (men skriv i så fall upp vilka värden du utgick från så att du kan ställa tillbaka efteråt):

Menyval Inställningar -> Utseende -> Anpassa teckensnitt.
Markera reglaget för teckenstorlek så visas en siffra. Justera reglaget tills siffrans värde dubblerats. Då är texten så stor som wcag kräver.