Instruktion

Testa förstoring av enbart text och besvara (för dig själv) kontrollfrågorna längre ner.

Tips på metod/verktyg

I Chrome finns två olika varianter:

För övningen rekommenderas den enkla varianten: Välj "Mycket stor" i Inställningar -> Utseende -> Teckenstorlek.

Om du behöver testa exakt 200% teckenstorlek (gränsvärde i WCAG) så kan du istället göra följande (men skriv i så fall upp vilka värden du utgick från så att du kan ställa tillbaka efteråt):  

  1. Menyval Inställningar -> Utseende -> Anpassa teckensnitt. 
  2. Markera reglaget för teckenstorlek så visas en siffra. Justera reglaget tills siffrans värde dubblerats. Då är texten så stor som wcag kräver.

I Firefox finns en bra funktion:

  1. Menyval Visa -> Zoom -> Zooma endast texten. 
  2. Upprepa Visa -> Zoom -> "Zooma in" (eller kommando-+) ända tills "200%" visas
Kontrollfrågor textförstoring

Tillbaka till kurssidan