Det finns en mängd webbpubliceringssystem (CMS, Content Management System) på marknaden och alla har sina fördelar. Episerver, Umbraco, Wordpress, Adobe, Sitevision och Drupal är bara några exempel. Frågar du vilket som är bäst kommer du att få lika många svar. På Google finns det 282 000 sökträffar på frågan ”Vilket CMS ska man välja”.

Vi har genom åren gett många organisationer rekommendationer för vilket CMS som bäst möter de förutsättningar, behov och krav som finns för deras webbplats.

Ett CMS kan ha olika egenskaper. Det kan vara mer eller mindre anpassningsbart och flexibelt. Det kan vara komplext och passa bra för stora organisationer med många redaktörer som ska ha olika rättigheter, eller vara avskalat och litet. CMS:et kan också vara mer eller mindre enkelt att integrera med andra system.

Ni som organisation har självklart också era förutsättningar. Ni har troligen behov av särskilda funktioner, redaktionella önskemål, eller krav på att CMS:et enkelt ska kunna integreras med ett medlemssystem eller en betallösning.  På Metamatrix har vi många kunder med höga krav på säkerhet, vilket påverkat deras val av CMS. 

När vi hjälper kunder att utvärdera olika CMS gör vi det utifrån ett antal kriterier. Vi brukar utgå från följande, samt lägga till de som är unika för just kundens webbplats:  

 • Krav och behov
  Valet av webbpubliceringssystem påverkas av hur väl systemet uppfyller de behov och krav ni har. Systemen innehåller olika och olika många funktioner i dess standardutförande, så här gäller det att hitta rätt. Om ni ska integrera webbplatsen med ett annat system är det också viktigt att välja ett CMS som har sin bas i en mogen utvecklingsplattform.
 • Redaktionella behov
  Har ni många redaktörer som är utspridda i organisationen? Behöver CMS:et kunna hantera rättigheter och stödja flöden för publicering på ett bra sätt? Vilken erfarenhet finns i organisationen, vilka CMS har redaktörerna jobbat med tidigare? En viktig aspekt är också hur användarvänligt systemet är för redaktörerna. Ett CMS som inte gör redaktörernas jobb enklare skapar stor frustration hos era anställda och kostar i tid och energi. 
 • Kostnad
  Vissa CMS har en kommersiell licenskostnad ni behöver betala (antingen som engångskostnad eller löpande), andra inte. Licenskostnaden ska alltid vägas mot hur många timmar utveckling ni får för samma kostnad. Om det finns specifika funktioner i ett webbpubliceringssystem, som ni som kund behöver, kan det motivera att betala en licens.
 • Utveckling och förvaltning
  Hur ser förutsättningarna ut för respektive CMS att utvecklas och förvaltas på sikt? Hur ofta släpps nya versioner av systemet och ny funktionalitet?

När ni står inför att valet att byta CMS är det viktigt att titta på Total Cost of Ownership (TCO). TCO är ett finansiellt begrepp som handlar om att försöka estimera både direkta och indirekta kostnader över tid. Vi säger försöka, för det är inte det enklaste. TCO behöver dock inte vara en exakt vetenskap utan se det som en hjälp att fundera över kostnaden på ett bredare sätt. Utöver fasta kostnader som licenskostnad och drift, vilka mer kostnader finns? Utbildning av redaktörer? Ny teknik som IT behöver lära sig mer om? Support- och utvecklingskostnader? Hur mycket är värdet av en enklare vardag för redaktörerna, går det att uppskatta? Ökad nöjdhet hos målgrupperna tack vare utökad funktionalitet som kommer med CMS:et?

Ett annat medskick är att välja ett CMS som är etablerat på marknaden. Detta för att undvika att bli beroende av en leverantör, som kanske är den enda som utvecklar i systemet. Välj ett CMS som flera leverantörer erbjuder, så att ni alltid känner er fria att byta om samarbetet inte fungerar som ni vill och tänkt er!

Slutligen, vet ni tillräckligt om era behov och förutsättningar, eller är det där ni behöver börja och ta reda på mer? Våra digitala strateger har lång vana av att vaska fram både era och era målgruppers behov, matcha detta mot marknadens CMS och sammanställa beslutsunderlag.   

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att välja CMS, varmt välkommen att kontakta Patrik Hassel!