"Screen readers are not to blame for your inaccessible content."
—Adrian Roselli

Översättning: Skyll inte på skärmläsare för att ditt innehåll inte är tillgängligt.

Skärmläsare är väldigt kompetenta program. Hjälpmedlen gör sitt bästa för att kommunicera innehållet på webben, men de inte tankeläsare. De kan inte växla mellan olika språk om koden inte innehåller instruktioner för det. De kan inte förstå att listor är listor, om de inte är kodade som listor.

Om texten innehåller emojis till exempel 🤩🤩🤩, så blir uppläsningen "flinande ansikte med stjärnor i ögonen, flinande ansikte med stjärnor i ögonen, flinande ansikte med stjärnor i ögonen". Det kan vara bra att känna till 🙂.

Adrian Rosellis webbplats


"I have Cerebral Palsy, but my money doesn't. If you want me to buy your product then design one that I can use."
—David Dame

Översättning: Jag har CP, men mina pengar har inte det. Om ni vill att jag ska köpa er produkt, designa i så fall en som jag kan använda.

Glöm inte bort att människor med funktionsnedsättningar är människor som alla andra, de har också behov av att köpa produkter. De ska också ses som en målgrupp, de har också pengar.

David Dame på Twitter


"To this day, I cannot book a flight or a holiday independently. [...] I have to rely on my mum to do that. I'm nearly 25. I don't want to do that. I want to do it independently."
—Molly Watt

Översättning: Jag klarar inte av att boka ett flyg eller en resa själv. Jag måste be mamma om hjälp för att göra det. Jag är nästan 25 år gammal. Jag vill inte göra det. Jag vill klara det själv.

Tillgänglighet handlar i grund och botten om självständighet. Alla vill kunna klara sig själva. Det är en instinkt som börjar redan i ung ålder. Barn vill kunna knyta skorna själva. Kan själv!

Molly Watt på Twitter

Se Mollys föreläsning på t12t GAAD 2019 på Youtube


"Filling out forms is one of the most crucial yet challenging tasks on the web."
—Rhea Althea Guntalilib

Översättning: Att fylla i formulär är en av de viktigaste men samtidigt mest utmanande sakerna vi gör på webben.

Formulär finns överallt och de är en utmaning för många, oavsett om användaren har nedsättningar eller inte. Formulärkontroller används även för sortering och filtrering av listor och sökresultat. Formulär ska inte vara coola. Dom ska vara tydliga och bra. Några inmatningsfält och en knapp låter inte så svårt, men det finns mycket att tänka på. Vi hittar nästan alltid brister i formulär när vi gör tillgänglighetsgranskningar.

Rhea Althea Guntalilib på Twitter


"Accessibility doesn't have to be perfect, it just needs to be a little bit better than yesterday."
—Leonie Watson

Översättning: Tillgängligheten måste inte vara perfekt, den behöver bara vara lite bättre än igår.

Tillgänglighet är i högsta grad en processfråga. Det är inte något man gör en gång, och sen är det klart. Det är något man gör hela tiden, små och ständiga förbättringar.

Leonie Watson på Twitter


"HTML is accessible in itself – but you broke it"
—Okänd

Översättning: HTML är tillgängligt från början – men du hade sönder det

HTML har, med några få undantag, all tillgänglighet inbyggt från början. Länkar är understrukna så att användare förstår att de är länkar. Rubriker kan ha underrubriker, som i sin tur kan ha underrubriker. Det finns färdiga komponenter som till exempel knappar och dropdowns. Webbläsarna har en uppsättning med grundinställningar, som att texter är svarta mot en vit bakgrund, och att användaren kan se var hen är med hjälp av en fokusram. Men ofta ändras detta eller tas bort, med följd att webbplatsen blir mindre tillgänglig. Skriv korrekt html och använd standardkomponenter så har ni kommit en bra bit på vägen.

Tipsa oss om fler citat!

Har du hört eller läst något bra citat som verkligen talade till dig? Hör av dig till oss på e-post eller vår LinkedIn.

Foto: Allan Mas.