Metamatrix försöker bidra till en mer hållbar digital värld. Det innebär bland annat att vi bryr oss om tillgänglighet på webben. Men också om integritet. Och lagar. Därför har vi en hel del tankar om kakdialoger. Här delar vi med oss av några av tankarna.

Kakor kan sänka vissa trösklar!

Fastän kakdialogerna oftast känns meningslösa finns det faktiskt en god tanke bakom: Vi användare ska förstå att saker vi gör på nätet kan sätta spår (kakor) i vår utrustning som kan användas för att analysera oss, och ibland även påverka oss. Lagstiftningen syftar också till att vi ska få åtminstone lite kontroll över detta.

På sätt och vis bidrar detta till att sänka trösklarna på nätet! Tack vare användarprofilering kan nämligen många tjänster finansieras med reklam istället för avgifter, vilket på ett sätt ökar den ekonomiska tillgängligheten.

Cookie banners kan vara diskriminering

Det går att säga mycket om den välmenande men extremt osmidiga regleringen om kakor.

Till att börja med kan vi konstatera att lagen om elektronisk kommunikation inte nämner ordet kaka, och den gäller även för annan liknande teknik (till exempel webbläsarens "fingeravtryck" och "lokal lagring"). Men för enkelhets skull använder vi ordet kakor i den här artikeln.

De funktioner för informerat samtycke till kakor som lagen kräver kallas ofta "cookie banners" på engelska, och finns av lite olika slag. Vi kallar dem för kakdialoger, och den här artikeln handlar om hur de borde utformas.

För kakdialogerna är inte bara irriterande, utan kan i många fall även diskriminera personer med funktionsnedsättning!

Diskrimineringen kan vara av flera olika slag. Inte minst handlar det om tre kategorier:

Vissa kakdialoger är svåra att komma förbi

Att ha en funktionsnedsättning är inte samma sak som att vara funktionshindrad. Men vissa digitala funktioner – till exempel vissa kakdialoger – är utformade på ett sätt som gör dem nästan omöjliga att komma förbi för vissa personer med funktionsnedsättning. Sådan utformning skapar funktionshinder!

Vissa kakdialoger ger inte information till alla

Vanligare är kakdialoger som tvärtom är alldeles för lätta att komma förbi – med konsekvensen att personer med funktionsnedsättning kanske aldrig nås av den information som de enligt lag har rätt till!

Obegriplig information om kakor

Det allra vanligaste är nog information om kakor som är fullständigt obegriplig! Ofta är det tekniskt och juridiskt invecklad information utan tillräcklig förklaring. Det är diskriminerande mot alla utom de få som har specialistkunskaper inom både IT och juridik, och uppfyller knappast språklagens krav på begriplighet.

Ibland räknas hundratals olika företag upp, varvid användaren får möjlighet att godkänna vilka av dem som ska få sätta kakor. Men det finns ingen realistisk möjlighet för användaren att förstå hur dessa partners kommer att använda spårningsinformation eller vilka konsekvenser det kan få. Då kan vi knappast tala om diskriminering, för den typen av gränssnitt är lika meningslösa för alla. Men kanske kan det ändå finnas ett kommunikativt värde i och med att det tydligt visar att användaren betalar för tjänsten genom att låta sig kartläggas av vem som helst.

Tio tips för att undvika otillgängliga kakdialoger

1. Undersök om du ens behöver inhämta samtycke!

Det finns en hel del kakor som är nödvändiga för funktioner som användaren uttryckligen begär. Till exempel för att lägga varor i en varukorg eller minnas användarens inställningar. Ett paradoxalt men viktigt exempel på kakor som är nödvändiga är de som används för att minnas att användaren tackat nej till kakor. Lagen om elektronisk kommunikation kräver alltså inget samtycke för sådana kakor!

2. Använd bara kakdialog där den behövs!

Om sajten bara behöver sätta kakor hos användare som aktiverar vissa funktioner, till exempel att spela upp videoinnehåll (om spelaren kräver kakor), så är det inte säkert att en kakdialog måste visas för alla besökare. Överväg istället att lägga en kakdialog på spelarens plats tills dess att användaren godkänt dessa kakor. Besökare som inte behöver den funktion som kräver kakor slipper då ta ställning till kakor.

3. Överväg att ta bort kakorna!

Många har av slentrian lagt in webbanalys på en sajt, men har egentligen varken behov eller kapacitet att följa upp användningen i detalj. Andra har lagt in reklam, som ändå bara ger minimala intäkter, eller små extrafunktioner som användarna egentligen inte behöver (till exempel delafunktioner). Det finns mycket att vinna på att helt enkelt ta bort allt sådant som inte behövs. Både prestandamässigt, integritetsmässigt – och som bonus kanske vi slipper hela kakdialogen!

4. Lägg kakdialogen först i sidans kod!

Visuellt är det ofta helt okej om kakdialogen ligger längst ner på skärmen, men för användare med skärmläsare behöver den vara något av det allra första som läses upp. Om den ligger sist, eller efter en "skip link", är risken stor att användaren inte nås av informationen. Hur många läser igenom hela sidfoten innan de går vidare till nästa sida? Troligen ungefär lika många som stannar hela biofilmen igenom och läser alla eftertexter.

5. Se till att det går lätt att tabba till kakdialogen!

Ganska många användare saknar möjlighet att klicka med mus eller pekskärm, och behöver tabba sig fram. De ska inte behöva ta sig igenom ett omfattande menysystem plus många andra länkar och formulärfält för att komma till kakdialogen.

6. Ge begriplig information!

Försök till att börja med att själv sätta dig in i och förstå kakornas ändamål, och vilka konsekvenser behandlingen skulle kunna få för användaren. Kanske genom att fråga de som utvecklat eller levererat komponenter som använder kakorna. Försök sedan att kommunicera detta på ett begripligt sätt. Detta kan vara svårt, men också lärorikt och kanske utvecklande!

7. Använd knappar och länkar på rätt sätt!

Det är mycket viktigt att alla knappar och länkar har en beskrivande text. Ett stäng-kryss bör exempelvis kunna läsas upp av en skärmläsare som "stäng, knapp" – inte bara "knapp". Tyvärr är det mycket vanligt med stäng-kryss som läses upp "knapp" av skärmläsare. Det leder naturligtvis till en irriterad nyfikenhet hos den som inte ser att det bara var ett kryss. Rent juridiskt kan det nog vara svårt att inhämta informerat samtycke om användaren inte haft möjlighet att uppfatta alla delar av dialogen.

Knappar är för övrigt till för att utföra en åtgärd, såsom att stänga en panel eller att godkänna kakor. Länkar däremot är till för att förflytta användaren till en destination. Använd helst rätt typ av element för rätt ändamål. Men förvirringen på detta område är stor, så användarna är vana och får inte stora problem om det råkar bli fel.

8. Dölj kakinformationen i förhandsvisningar i sociala medier och sökmotorer!

Det händer att både Googles och Facebooks förhandsvisningar av en webbsida i stort sett bara utgörs av text från sajtens kakdialog. Inte helt konstigt när kakinformationen ligger precis i början av varje sida, men det gör ju inte att sajtens information blir särskilt tillgänglig när den distribueras via plattformarna! Men det finns enkla sätt att förhindra det här. Hör gärna av dig om du vill ha tips!

9. Testa kakdialogen med förstoring!

Det är vanligt att användare – särskilt äldre – behöver förstora text, och webbläsare har inställningar för detta. Men en del kakdialoger är så oflexibelt kodade att de inte får plats på skärmen om de förstoras, eller att texten inte får plats dialogrutan, och inte går att scrolla fram. Kanske går det inte ens att komma åt knapparna för att godkänna eller neka kakorna. Då kan det i praktiken bli omöjligt att komma vidare. Ett särskilt dåligt exempel tycker jag är kakdialogen på vissa sajter som är (avsiktligt?) kodade så att funktionen för att neka kakor inte går att nå när jag har en liten skärm (vanlig iPhone). Återigen andra kakdialoger har textstorleken kodad i absoluta mått (såsom px) vilket kan leda till att användarens inställningar inte slår igenom.

10. Säkerställ att kakdialogen följer även andra riktlinjer!

Även om kakdialogen ofta skapas med hjälp av en tredjepartsfunktion så måste den förstås uppfylla alla generella krav som ställs på webbplatsen. Kontraster behöver vara tillräckliga, texten ska kunna presenteras med skärmläsare, koden ska validera, och så vidare!

Illustrationen är ett montage baserat på fritt material samt bilder med licens cc-by Luis Prado, Sergey Demushkin och Corpus Delicti.