Tajt tidsram och utvecklingsbudget. Så här tänker vi.

Alla måste ha samma fokus - sätt mål

När både vi och kunden har samma fokus i projekt blir det enklare att göra rätt prioriteringar. Ta fram projektmål och effektmål och fokusera på det. Det blir enklare att prioritera.

Ta reda på användarnas behov!

Lösningar och funktioner som möter era besökares behov blir använda och välbesökta. Ta inte risken att bygga något som inte kommer att användas i framtiden. Även om budgeten och tiden är knapp lönar det sig att göra research och en analys av vad era målgrupper prioriterar.

Fokusera på MVP-lösningar - få mer gjort

Minimum Viable Product är en lösning som har så lite funktionalitet som möjligt men ändå uppfyller grundkravet för användaren. Fokusera på att skapa körbara MVP-lösningar som ger nytta för användaren men som kan ni kan iterera och bygga vidare på efter lansering. Det är svårt att komma i mål med den perfekta webbplatsen på en gång. Då är det bättre att börja i mindre skala och bygga vidare, efter att ni fått input och feedback från användare och digital analys.

Kommunicera mera!

Håll tät kontakt. Oavsett om du är kund eller en del i utvecklingsteamet. Genom att ha daily (superkorta avstämningar och check-in dagligen) kan ni lyfta utmaningar och stämma av småsaker på vägen. Behövs det så boka in separata avstämningar där ni betar av specifika saker.

Täta team skapar tilltro till varandra

Sätt ihop mindre utvecklingsteam när utvecklingen sätter fart. Det mindre teamet har större förutsättningar att ha tät kontakt och avstämningar på daglig basis. Det i sig skapar tilltro och respekt till varandras kompetens. I ett tätt team vet alla var de har varandra, och vart målet är.

Produktägare med mandat skapar effektivitet

När du som kund har en produktägare som inte bara är produktägare på pappret, utan en person med mandat att snabbt ta beslut leder det till ett mer effektivt samarbete mellan våra kunder och utvecklingsteamet. I många fall finns det tyvärr en produktägare på pappret, men hen har inte mandat att ta beslut, utan är ofta tvungen att gå tillbaka till en organisation som vill ta kollektiva beslut. Bristen på produktägare leder ofta till att projektet får backa, funktionalitet måste designas om eller att utvecklingen tappar fart i väntan på organisationens konsensus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hantering av personuppgifter (Obligatoriskt)

Engagemang hos produktägaren

En akiv och engagerad produktägare har samma mål som vi. Produktägaren ska prioritera de utvecklingsinsatser som ska göras utifrån vad som gäller just nu. I praktiken gör produktägaren ofta prioriteringen tillsammans med teamet. När en produktägaren klarar att hantera organisationens önskningar vid sidan av själva utvecklingsprojekt underlättar det för alla. Organisationens önskningar är dessutom ofta större än budget. Så när det smyger in nya önskemål (vilket det alltid gör) kan produktägaren ta de beslut som krävs och utifrån det får teamet arbeta i lugn och ro.

Tydligt sprintmål underlättar

Sätt upp ett tydligt sprintmål inför varje sprint. Ett mål kan vara att efter den här sprinten ska redaktörerna kunna presentera statistik. Ett tydligt sprintmål blir lättare att utveckla och sedan testa i slutändan.

Anpassa sprintmål till sprintens storlek

Målen för sprinten behöver dessutom anpassas efter sprintens storlek. Det låter som en självklarhet, men är ofta svårare än man tror. Viljan att hinna med mycket är ofta större än antal timmar. Tänk hellre små, korta sprintar med tydligt mål än stora sprintar med maximalt antal stories.

Lycka till med era utvecklingsprojekt!