Innehåll, optimering och utveckling av digitala kanaler handlar om att ständigt jobba med att förbättra, utvärdera och förbättra lite till. Hela tiden med utgångspunkt i användarnas behov och de mål ni tagit fram. Vi förfinar erbjudandet, letar efter de bästa budskapen, förbättrar prestandan eller skruvar på detaljer som på olika sätt förbättrar våra relationer till målgrupperna. Ofta berör arbetet hela organisationen men vi har ändå ibland svårt att nå fram till varandra. Vi har samlat på oss värdefulla erfarenheter genom åren. Här bjuder vi på ingredienserna ni behöver för att lyckas på webben och i digitala kanaler. 

Samverka med hela organisationen

De digitala kanalerna är inte en ö som ska isoleras till kommunikationsavdelningen. För att de ska bli värdefulla för organisationen krävs att alla delar bidrar till arbetet och att ni samarbetar över avdelningsgränserna. Bygg upp en förvaltningsorganisation med grenar ut i er organisations olika enheter eller avdelningar och se till att ni har ett effektivt löpande samarbete. Era användare bryr sig inte om hur ni är organiserade internt utan förväntar sig att kommunikationen i digitala kanaler hänger ihop.

Tid och kompetens för de som arbetar med digitala kanaler

Se till att de som ska arbeta med de digitala kanalerna har den tid och kompetens som krävs för att utföra jobbet. Era relationer med målgrupperna är alldeles för värdefulla för att hanteras av personer som saknar den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta professionellt med digitala kanaler. Kräv att de har grundläggande kunskap om till exempel formatering, länkhantering, rubriksättning och bildhantering. Eller se till att de får det. Personer som har som huvuduppdrag att arbeta med digitala kanaler har naturligtvis behov av ytterligare kunskaper som användbarhet, tillgänglighet, informationsstrukturering, SEO med mera.

Tydlig rollfördelning skapar effektivitet

Varje person som arbetar med de digitala kanalerna behöver veta vad hen förväntas göra på dagarna. Annars är risken stor att flera personer gör samma sak, eller att någonting faller mellan stolarna. Låt ingenting av detta hända. Ta fram en förvaltningsorganisation med tydliga rollbeskrivningar. Och var konkret så alla förstår vad de ansvarar, och inte ansvarar för.

Planera arbetet från grunden

Ta fram en förvaltnings- och optimeringsplan som godkänns av resten av organisationen. Bestäm hur ni ska arbeta på strategisk, taktisk och operativ nivå och arbeta gärna in ett agilt arbetssätt. Glöm inte att slå fast vem som tar vilka beslut. Ett övergripande årshjul som baseras på budget, verksamhetsplan, utvecklingsåtgärder med mera är ett bra komplement till en redaktionell kalender.

Sätt mål, mät och utvärdera

Sätt mål för ert arbete såväl för webbplatsen som övriga kanaler och följ upp. Utvärdera även era egna insatser och arbetssätt mot uppsatta mål. Det är enda sättet att veta om ni lyckas eller inte. Våga testa er fram. Det är bättre att göra ett test och utvärdera utfallet än att lägga timmar på att försöka diskutera er fram till om något är en bra idé eller inte.

Får ni de här bitarna på plats kommer ni få både fart i arbetet och arbetsro att jobba fokuserat med era digitala kanaler. Det är då det roliga börjar!