Under 2024 kommer nya vårdinformationsstöd (journalsystem) börja införas i halva Sverige. Då går nio regioner över till Cosmic vilket kommer innebära en rejäl minskning i floran av journalsystem. I dag används huvudsakligen nio olika journalsystem. Om några år kan de vara tre till antalet, eller rentav två. Uppgraderingen kommer påverka cirka 60 000 medarbetare inom vården. För många i vården blir det en ordentlig uppgradering, men det blir också en administrativ utmaning. 

Maria Bergström är senior konsult på Metamatrix och jobbar som Agil projektledare för Sussas projekt "Gemensam utveckling av datalager".

1. Vad är din roll i Sussa?

Som Agil projektledare arbetar jag med nio regioner för att tillsammans bygga en datalagerlösning som alla Sussa-regioner kan använda. Utvecklingen sker agilt med olika typer av specialistresurser (inkl. Bi-arkitekter, kravare, testare och datalagerutvecklare) från respektive region.

2. Vilka vinster ser du med att samverka i ett så stort projekt? 

Datalagerlösningen kommer vara en viktig del inom regionernas och medborgarens behov av informationsförsörjning, direkt till daglig användning i verksamheterna eller som underlag för en allt större datadriven utveckling av hälso- och sjukvård.
Det vi gör nu skapar förutsättningar för effektivare arbetssätt i vården och bidrar till att regionerna kan erbjuda en god och jämlik vård.

3. Hur jobbar ni med kravställan och hanterar olika verksamhetsbehov?

Regionerna behöver vara överens om prioriteringarna samt vilka krav som ska utvecklas gemensamt. Väldigt mycket är grundläggande och är gemensamma informationsbehov, såsom att kunna rapportera till olika hälsodataregister, att kunna skapa ekonomiska underlag, för olika kritiska verksamhetsfunktioner såsom att kunna schemalägga och att kunna planera vårdplatser.
Arbetssättet är att etappvis á 6 månader i taget sätta prio på informationsbehov, som kan justeras efter nya uppkomna förutsättningar. Inom ramen för etapperna sker även prio utifrån ett agilt arbetssätt där vi har informationsspecialister som jobbar med krav och test tillsammans med övriga teamet samt regionala representanter inför och under respektive sprint á 3-4 veckor.

4. Vad krävs för en framgångsrik samverkan?

En viktig nyckel hos alla inblandade är ett mind-set "i vårt projekt gör vi detta tillsammans, vi tar ett gemensamt ansvar och det ska bli bra för alla". Det är lätt hänt att börja ställa krav mot ett samverkansprojekt likt mot en "leverantör" där respektive "kund" väntar på leveranser.
Gemensamt ansvar innebär inte bara att alla ska kunna ta del av ett gemensamt resultat utan att samtliga även äger hinder, problem och utmaningar gemensamt.
Att samverka i ett stort projekt kräver ett visst tålamod där beslutsprocesser tar tid med många inblandade som säger sitt. En nyckel är att hitta den gemensamma nämnaren (även om den är liten) och att börja någonstans för att alla kan växa gemensamt med nya lärdomar och på så sätt bygga på med fler beslut för högre gemensamma ambitioner.

5. Vad är en vanlig missuppfattning kring digitalisering i offentlig sektor?

När jag valde att skifta yrkesfokus till att lägga all min tid till att göra skillnad i den offentliga sektorn var det flera saker som överaskade mig. Jag kunde se så mycket vilja att göra bra saker hos alla som jobbar på myndigheter, kommuner och inom hälso- och sjukvård.

Det finns hjärta och driv, även när det kommer till IT och digitalisering, att göra väldigt bra saker. Det kan ibland vara väldigt trögrörligt i den offentliga sektorn men det beror mer på formella och långa beslutsprocesser än på viljan.Bakgrund till Sussa

Nio regioner utgör tillsammans Sussa samverkan, en samverkan som ska bidra till att utveckla framtidens hälsa och sjukvård. Sussa står för "strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer" och initiativet till att samverka startade redan på nittiotalet. I dag är ca 450 regionala medarbetare engagerade i olika uppdrag, projekt och initiativ inom Sussa samverkan som samtliga syftar till att stötta regeringens vision för E-hälsa 2025. För närvarande är arbetet med att införa ett nytt, gemensamt journalsystem i fokus vilket också är det största just nu pågående it- och verksamhetsutvecklingsprojektet i Europa. I Sussa samverkan ingår regionerna Örebro län, Blekinge, Sörmland, Dalarna, Västernorrland, Västerbotten, Gävleborg, Halland och Norrbotten.