Att alla ska ha tillgång till samhällets tjänster kan framstå som en självklarhet

Rätten för alla att delta i samhället är också en rättighet enligt svensk lag, bland annat genom diskrimineringslagen och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Webperf har under flera år undersökt tillgänglighet hos Sveriges kommuners webbplatser och i årets undersökning konstateras att 61% av kommunernas webbsidor har tillgänglighets­brister trots gällande lagstiftning. Vanligast är att det är bristande kontrast mellan förgrund och bakgrund. Kort uttryckt - det ställs höga krav på användarnas syn och att omgivande ljusförhållanden är goda. Läs hela artikeln om Kommuners tillgänglighet 2023 här

Hur gör man då enligt artikelförfattarna för att säkerställa tillgängligheten?

Topp tre tips för en tillgänglig webbsida 

  • Skjut inte upp tillgänglighet till senare!
  • Gör regelbundet automatiska tester av webbplatsen
  • Åtgärda på ett systematiskt sätt det som testerna hittar

Råd kring att testa webbplatsen

Webperf har genomfört sin undersökning med hjälp av automatiska testverktyg, dessa tester kan köras ofta och billigt. Och precis som Webperf skriver, automatiska tester gör det enkelt att regelbundet få ett hum om tillgängligheten. Men det räcker inte hela vägen, i ett tidigare blogginlägg, A11y-testverktygens blinda fläckar, skriver vi om om bristerna med automatiserade tester och behovet av att komplettera dessa med manuella experttester och riktiga användare.

 

Metamatrix kan hjälpa dig med att göra rätt från början

Metamatrix har expertkunskap och erfarenhet för att redan från börja få med tillgänglighetsperspektivet i dina webbprojekt. Vi hjälper dig även att tillgänglighetsanpassa befintliga webbplatser.