Innehåll
En modern webbanalyskurs
Vad lär du dig i kursen?
Kursledare
Distanskurs - Aktuella kurstillfällen
On-demand-kurs - börja när du vill
Prova på kursen gratis
Frågor och svar
Detaljerad kursbeskrivning

En modern webbanalyskurs

Du kanske har gått en webbanalyskurs tidigare? En dag, 8 timmar, 300 stycken PowerPoint-slides och det bara snurrar i huvudet. Och när du är klar med kursen hinner du inte arbeta med webbanalys, förrän tre månader senare.

Vi vill att du ska lära dig! Därför har vi hybridkurser med tre kortare kurstillfällen (á 3 timmar) på distans och mer än sex timmar inspelade lektioner som du har tillgång till i ett år efter att du har gått kursen. Dröjer det några veckor eller månader efter kurstillfällena innan du kommer igång är det bara att titta på videolektionerna igen.

För att utvecklas i webbanalys behöver du få feedback och återkoppling på det du gör. Under första delen av kursen kommer du till exempel ta fram en mätplan och du får dessutom individuell feedback på den.

Dessutom kan du under under det år som du har tillgång till vår lärplattform ställa frågor i vårt community. Och vi har återkommande gemensamma frågestunder för alla som gått våra webbanalyskurser de senaste sex månaderna.

14 moduler
7+ timmar lektioner
115+ lektioner

Vad lär du dig i kursen?

Värdet av webbanalys ligger i de insikter och åtgärdsförslag du får av den data som samlas in på er webbplats. Du behöver känna dig säker på dina tolkningar av den data du har tillgång till. Du behöver kunna vad begreppen i webbanalys betyder och förstå hur du övervakar och analyserar data på ett metodiskt sätt.

Du behöver också förstå hur olika siffror och egenskaper relaterar till varandra, det vill säga veta vilka siffror som hjälper dig att avgöra om data är korrekt eller inte. När du vet vilka siffror som är relevanta tillsammans tar du steget från att bara titta på siffror till att analysera data.

Google Analytics är ett av de mest använda webbanalysverktygen. I kursen är fokus på den variant som kallas för Google Analytics Universal.

För en fullständig lista på alla delar som ingår i kursen se mer under rubriken Detaljerad kursbeskrivning.

Kursledare

Max Walter har under mer än tio år hjälp organisationer att förbättra deras webbplatser i rollen som utvecklare, interaktionsdesigner, projektledare och de senaste åren med fokus på digital analys. Det ger Max en unik förståelse för hur digital analys kan användas för att utvärdera och förbättra webbplatser.

Live-kurs - aktuella kurstillfällen

I live-kursen ingår tre stycken tillfällen via Microsoft Teams. Aktuella kurstillfällen hittar du här

On-demand-kurs - börja när du vill

Vi erbjuder också kursen endast som on-demand-kurs, antingen individuellt eller med flexibla lösningar för din organisation. I den här variaten av kursen ingår inga specifika kurstillfällen utan du har tillgång till kursen i vår lärplattform. 2900 kr exkl. moms per person för tillgång i sex månader. För flera användare från samma organisation kontakta för offert.

För att bestämma on-demand-kursen ta kontakt med Patrik Hassel.

Prova på kursen gratis

Fyll i formuläret nedan för att ta del av ett urval av lektioner och moduler i de tre delarna av kursen. Totalt innehållet prova-på-kursen ca 1,5 timme lektioner!

Hantering av personuppgifter (Obligatoriskt)

Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan live- och on-demand-kursen?

Den enda skillnaden är att det i live-kursen ingår tre stycken lärtillfällen på totalt 9 timmar. Fördelen är att du får fasta datum att sätta igång med webbanalys. Ibland kan en on-demand-kurs bli liggande om man inte gör den direkt.

När börjar och slutar kursen?

Live-kursen börjar och slutar det datum som finns angivna under rubriken Live-kurs - Aktuella kurstillfällen. On-demand-kursen börjar när du vill och du har tillgång till vår lärplatttform i sex månader. Även de som går live-kursen har tillgång till lärplattformen i sex månader.

Hur länge har jag tillgång till lärplattformen?

Både för live-kursen och on-demand-kursen har du tillgång till lärplattformen i sex månader.

Vad gör jag om jag har några frågor?

Vi har återkommande frågetillfällen som annonseras i kursens community. I community kan du också ställa frågor. Och du kan alltid skicka frågor via e-post till kursledaren. Om du går live-kursen har du även möjlighet att ställa frågorna under live-tillfällena.

Varför gå live-kursen när det finns en on-demand-kurs?

De fasta datum som live-kurserna har gör det enklare att komma igång med kursen och webbanalys. En on-demand-kurs kan lätt bli liggande när det är mycket annat att göra. Du får också möjlighet i live-kurserna att diskutera med övriga deltagare vilket många tycker är värdefullt.

Detaljerad kursbeskrivning

Del 1 - Vad är webbanalys och mätplaner

Välkommen till kursen

 • Välkommen
 • Introduktion till lärplattformen
 • Introduktion till mallar

Varför webbanalys

 • Introduktion
 • Nyttan med webbanalys
 • Vad är webbanalys?
 • Webbanalys på olika typer av webbplatser
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Vad kan ni mäta med webbanalys?

 • Introduktion
 • Ett besök på en webbplats
 • Interaktioner
 • Data och metadata
 • Vad webbanalys inte är
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Skapa en mätplan

 • Introduktion
 • Vad är en mätplan?
 • Mål
 • Nyckeltal
 • Siffror och egenskaper som påverkar nyckeltal
 • Kommunicera data och insikter
 • Mallar för mätplaner
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Del 2 - Svara på frågor i Google Analytics

Introduktion till del 2

 • Introduktion
 • Skapa konto i Google Analytics
 • Byta språk i Google Analytics gränssnitt
 • Använda Google Analytics demo-konto

Introduktion till Google Analytics

 • Introduktion
 • Vad är Google Marketing Platform?
 • Hitta runt i Google Analytics
 • Konto, webbegendomar och vyer
 • Olika typer av rapporter
 • Tabellrapporter
 • Arbeta med data
 • Sammanfattning
 • Självtest

Målgrupper: Vilka besöker webbplatsen?

 • Introduktion
 • Målgruppsöversikt
 • Användare
 • Sessioner
 • Vad är bra eller dåliga mängdvärden?
 • Sessionslängd
 • Avvisningsfrekvens
 • Sdvisningar/session och sessioner/användare
 • Vad är bra eller dåliga engagemangsvärden?
 • Återkommande användare och andra engagemangsrapporter
 • Exempel på rapport: Geografisk plats
 • Exempel på rapport: Enhetskategorier
 • Exemepl på rapport: Webbläsare och liknande dimensioner
 • Övriga rapporter i den här delen
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Förvärv - Varifrån kommer besökare till webbplatsen?

 • Introduktion
 • Förvärvsöversikt
 • Källor och medium
 • Källa / medium
 • Kanaler
 • När sätts källa/medium och kanal?
 • Övriga rapporter i den här delen
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Beteende: Vad gör de på webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktrapport
 • Sida, sidrubrik och grupper av sidor
 • Sidvisningar och unika sidvisningar
 • Målsidor, Ingångar och utgångar
 • Utgångsprocent
 • Genomsnittlig tid på sidan
 • Exempel på rapport: Alla sidor
 • Exempel på rapport: Detaljnivå på sidor
 • Exempel på rapport: Målsidor
 • Exempel på rapport: Utgångssida
 • Övriga rapporter i den här delen
 • Sammanfattning

Konverteringar: Vilka uppnår "målen" med webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktsrapport
 • Konverteringar, konverteringsgrad och värde
 • Sätta upp mål i Google Analytics
 • Måladresser
 • Omvänd väg till mål
 • Visualisering av tratt
 • Konverteringskolumner i andra rapporter
 • Övriga rapporter i den här delen
 • Sammanfattning

Del 3 - Övervaka och analysera i Google Analytics

 

Introduktion

 • Introduktion
 • Skillnader mellan övervakning och analys
 • Metodik för övervakning
 • Metodik för analys
 • Arbeta effektivt med analys
 • Arbeta effektivt i Google Analytics
 • Sammanfattning

Övervakning i Google Analytics

 • Introduktion
 • Startsida(-dashboarden)
 • Insikts-tabben
 • Skicka Google Analytics-rapporter till e-post
 • Google Analytics-appen
 • Sammanfattning

Övervakning av Google Analytics

 • Introduktion
 • Realtids-rapporter
 • Varningsmenyn (avviseringar)
 • Villkorsstyrda notifikationer per e-post
 • Versionshantering av ändringar i Google Analytics
 • Sammanfattning

Övervakning med dashboards i Google Data Studio

 • Introduktion
 • Vad är Google Data Studio?
 • Vad gör en bra dashboard?
 • Planera dashboarden
 • Skapa upp dashboard i Google Data Studio
 • Google Data Studios gränssnitt
 • Lägga till tidsserie
 • Lägga till poängkort
 • Lägg till tabell
 • Lägga till tabell med staplar
 • Lägga till mindre tidsserie för poängkort (sparkline)
 • Lägga till logotyp
 • Lägga till datumväljare
 • Lägga till rubriker
 • Lägga till villkorsstyrd formatering
 • Skicka ut dashboarden med e-post
 • Sammanfattning