Innehåll
En modern webbanalyskurs
Vad lär du dig i kursen?
Kursledare
Live-kurs - Aktuella kurstillfällen
Prova på kursen gratis
On-demand-kurs - börja när du vill
Frågor och svar
Detaljerad kursbeskrivning

En modern webbanalyskurs

Du kanske har gått en webbanalyskurs tidigare? En dag, 8 timmar, 300 stycken PowerPoint-slides och det bara snurrar i huvudet. Och när du är klar med kursen hinner du inte arbeta med webbanalys, förrän tre månader senare.

Vi vill att du ska lära dig! Därför har vi hybridkurser med tre kortare kurstillfällen (á 3 timmar) live på distans och mer än sex timmar inspelade lektioner som du har tillgång till i ett år efter att du har gått kursen. Dröjer det några veckor eller månader efter kurstillfällena innan du kommer igång är det bara att titta på videolektionerna igen.

För att utvecklas i webbanalys behöver du få feedback och återkoppling på det du gör. Under första delen av kursen kommer du till exempel ta fram en mätplan och du får dessutom individuell feedback på den.

Dessutom kan du under under det år som du har tillgång till vår lärplattform ställa frågor i vårt community. Och vi har återkommande gemensamma frågestunder för alla som gått våra webbanalyskurser de senaste sex månaderna.

16 moduler
6+ timmar lektioner
110+ lektioner

Vad lär du dig i kursen?

Värdet av webbanalys ligger i de insikter och åtgärdsförslag du får av den data som samlas in på er webbplats. Du behöver känna dig säker på dina tolkningar av den data du har tillgång till. Du behöver kunna vad begreppen i webbanalys betyder och förstå hur du övervakar och analyserar data på ett metodiskt sätt.

Du behöver också förstå hur olika siffror och egenskaper relaterar till varandra, det vill säga veta vilka siffror som hjälper dig att avgöra om data är korrekt eller inte. När du vet vilka siffror som är relevanta tillsammans tar du steget från att bara titta på siffror till att analysera data.

Matomo är ett öppen källkodsverktyg för webbanalys. I Matomo har du full kontroll på den data som samlas in, till skillnad från Google Analytics. Det finns många likheter mellan Matomo och Google Analytics, men också många skillnader. En del skillnader är tydliga vid första anblicken, medan andra är mer subtila. I kursen lär du dig vilka skillnader som finns mellan Google Analytics och Matomo, och även de delar där det inte är tydligt att verktygen faktiskt skiljer sig åt.

Under Detaljerad kursbeskrivning får du en fullständig lista på alla delar som ingår i kursen.

Kursledare

Max Walter har under mer än tio år hjälp organisationer att förbättra deras webbplatser i rollen som utvecklare, interaktionsdesigner, projektledare och de senaste åren med fokus på digital analys. Det ger Max en unik förståelse för hur digital analys kan användas för att utvärdera och förbättra webbplatser.

Live-kurs - aktuella kurstillfällen

I live-kursen ingår tre stycken inplanerade tillfällen via Microsoft Teams. Aktuella kurser hittar du här. 

Prova på kursen gratis

Fyll i formuläret nedan för att ta del av ett urval av lektioner och moduler i de tre delarna av kursen. Innehållet i prova-på-kursen är ca 1,5 timme lektioner!

Hantering av personuppgifter (Obligatoriskt)

On-demand-kurs - börja när du vill

För dig som vill lära dig i egen takt erbjuds också kursinnehållet on-demand. On-demand-kursen ger dig fri tillgång till våra utbildningsvideos om Matomo i 6 månader. Priset är 2900 kr exkl. moms per person. Är ni fler användare från samma organisation kontakta oss för offert.

Ta kontakt med Patrik Hassel för att gå on-demand-kursen.

Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan live- och on-demand-kursen?

Den enda skillnaden är att det i live-kursen ingår tre stycken lärtillfällen på totalt 9 timmar. Fördelen är att du får fasta datum att sätta igång med webbanalys. Ibland kan en on-demand-kurs bli liggande om man inte gör den direkt.

När börjar och slutar kursen?

Live-kursen börjar och slutar det datum som finns angivna under rubriken Live-kurs - Aktuella kurstillfällen. On-demand-kursen börjar när du vill och du har tillgång till vår lärplatttform i sex månader. Även de som går live-kursen har tillgång till lärplattformen i sex månader.

Hur länge har jag tillgång till lärplattformen?

Både för live-kursen och on-demand-kursen har du tillgång till lärplattformen i sex månader.

Vad gör jag om jag har några frågor?

Vi har återkommande frågetillfällen som annonseras i kursens community. I community kan du också ställa frågor. Och du kan alltid skicka frågor via e-post till kursledaren. Om du går live-kursen har du även möjlighet att ställa frågorna under live-tillfällena.

Varför gå live-kursen när det finns en on-demand-kurs?

De fasta datum som live-kurserna har gör det enklare att komma igång med kursen och webbanalys. En on-demand-kurs kan lätt bli liggande när det är mycket annat att göra. Du får också möjlighet i live-kurserna att diskutera med övriga deltagare vilket många tycker är värdefullt.

Detaljerad kursbeskrivning

Del 1 - Vad är webbanalys och mätplaner

Välkommen till kursen

 • Välkommen
 • Introduktion till lärplattformen
 • Introduktion till mallar

Varför webbanalys?

 • Introduktion
 • Nyttan med webbanalys
 • Vad är webbanalys?
 • Webbanalys på olika typer av webbplatser
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Vad kan ni mäta med webbanalys?

 • Introduktion
 • Ett besök på en webbplats
 • Interaktioner
 • Data och metadata
 • Vad webbanalys inte är
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Skapa en mätplan

 • Introduktion
 • Vad är en mätplan?
 • Mål
 • Nyckeltal
 • Siffror och egenskaper som påverkar nyckeltal
 • Kommunicera data och insikter
 • Mallar för mätplaner
 • Sammanfattning och övningar
 • Självtest

Del 2 - Svara på frågor i Matomo

Introduktion till del 2

 • Introduktion
 • Byta språk
 • Demo-konto
 • Sammanfattning

Vad är Matomo?

 • Introduktion
 • Historia
 • Olika sätt att spåra besökare i Matomo
 • Matomos ekosystem
 • Sammanfattning

Introduktion till Matomos gränssnitt

 • Introduktion
 • Hitta runt i Matomo
 • Matomo-installationer och webbplatser (siter)
 • Datumväljaren
 • Översiktsrapport
 • Paneler
 • Tabellrapport
 • Sammanfattning

Besökare - vem är det som besöker webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktsrapport
 • Unika besökare
 • Besök
 • Bra och dåliga mängdvärden
 • Besökslängd
 • Avvisningsfrekvens
 • Aktiviteter per besök
 • Bra och dåliga engagemangsvärden
 • Exempelrapport: Plats
 • Exempelrapport: Enheter
 • Exempelrapport: Tider
 • Andra rapporter
 • Sammanfattning

Beteende - vad gör besökarna på webbplatsen?

 • Introduktion
 • Sida, sidrubrik och grupper av sidor
 • Sidvisningar och unika sidvisningar
 • Genomsnittlig tid på sida
 • Exempelrapporter: Sidor och Sidtitlar
 • Mål- och utgångssidor
 • Exempelrapport: Målsidor
 • Utflöde
 • Utlänkar
 • Nerladdningar
 • Nya och återkommande besökare
 • Besöksnummer
 • Dagar sedan senaste besök
 • Exempelrapport: Engagemang
 • Andra rapporter
 • Sammanfattning

Förvärv - Hur kommer besökare till webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktsrapport
 • Kanaler
 • När sätts en kanal?
 • Exempelrapport: Sökmotorer och nyckelord
 • Exempelrapport: Webbplatser
 • Exempelrapport: Sociala medier
 • Exempelrapport: Kampanjer
 • Sammanfattning

Mål - Uppnår besökarna målen med webbplatsen?

 • Introduktion
 • Översiktsrapport
 • Konverteringar, konverteringsgrad och värde
 • Mål och attribution
 • Sätta upp mål i Matomo
 • Följa upp mål i Matomo
 • Sammanfattning

Del 3 - Övervaka och analysera i Matomo

Övervakning vs analys

 • Introduktion
 • Övervakning vs analys
 • Metodik övervakning
 • Metodik analys
 • Arbetssätt vid analys
 • Sammanfattning

Övervakning i Matomo

 • Introduktion
 • Dashboards (instrumentpaneler)
 • E-postrapporter
 • Varningar (notifikationer)
 • Realtidsrapporter
 • Sammanfattning

Tidsanalys

 • Introduktion
 • Jämföra tidsperioder
 • Detaljnivå på tid
 • Normalisera tid
 • Sammanfattning

Segment

 • Introduktion
 • Vad är ett segment?
 • Skapa segment
 • Besöksloggen
 • Exempel: Målsidor per kanal
 • Exempel: Besökare med id i kaka eller med fingeravtryck
 • Exempel: Olika storlekar på skärm
 • Sammanfattning