Målgrupp

Du som utvecklar eller ansvarar för biljett- och informationssystem inom områden som berörs av tillgänglighetsdirektivet, alltså buss-, tåg-, flyg- och färjetrafik för passagerare. Eller som av andra skäl vill lära dig mer om den nya regleringen, som i Sverige genomförs av lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Observera att ordet tillgänglighet kan betyda många saker. I det här sammanhanget handlar det om att personer oavsett exempelvis funktionsnedsättning ska kunna använda produkter och tjänster såsom biljettautomater, betalterminaler, appar och webbplatser.

Inspelning

En inspelning av hela konferensen finns på YouTube. Inom kort kommer även separata videos så att det går snabbt att hitta till respektive presentation.

Agenda

Välkomsthälsning, praktisk info
Katarina Strömberg, moderator

Vilka är användarnas behov?
Marina Carlsson - Funktionsrätt Sverige

Introduktion till de nya lagkraven
Vad innebär tillgänglighetsdirektivet för aktörer inom transportområdet?
Pär Lannerö, AccessibleEU

Att bygga en tillgänglig trafikinformations-app
Erfarenheter från utveckling av "Mina tåg"
Tomas Olovsson och Andreas Björk, Trafikverket

Ca 14.00 – 14.30 Kaffepaus

Tillgängliga självbetjäningsterminaler ombord
Mia Malmberg, Västtrafik

Tillgänglig biljettförsäljning online
Klara Gustafsson, SJ och Tommy Feldt, UseIT

Framtidsspaningar från ett myndighetsperspektiv
Hans von Axelson, Post- och telestyrelsen

Lyft blicken! Tillgänglighet är mer än informationssystemen
Kurt Hultgren, Resenärerna, riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter

Frågor från deltagare, diskussion

Information om AccessibleEU
och andra sätt att fortsätta tillgänglighetsresan tillsammans.
Pär Lannerö, AccessibleEU

Plats

Radisson Blu Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm (nära centralstationen)

Datum och tid

Torsdagen den 16 november 2023

Webbsändningen börjar klockan 13.00.

Obs! Besökare som ska vara med fysiskt bör vara på plats omkring 12.45 eftersom det krävs en ganska ordentlig registrering.

Evenemanget pågår fram till senast 16.30.

Tillgänglighet

  • Konferensen teckenspråkstolkas.
  • Webbsändningen skrivtolkas.
  • Lokalen är tillgänglig för dig som rullar fram.
  • Talare använder mikrofon och högtalare.
  • Vänligen undvik parfym och doftande produkter.

Hör av dig till par.lannero@metamatrix.se om du har andra tillgänglighetsbehov för att kunna delta.

Kostnad

Gratis, men kräver föranmälan och att du anger namn och epost och godkänner att AccessibleEU skickar information och utvärdering.

Anmälan

Anmälan sker hos AccessibleEU (oavsett om du vill delta på plats eller online). Tyvärr kommer ingen automatisk bekräftelse när du anmält dig, men vi skickar information till alla som anmält sig med några dagars mellanrum.

Om du får förhinder är det mycket viktigt att du avanmäler dig i god tid så att någon annan kan få platsen. Skulle det vara fullbokat så skriv gärna upp dig på väntelistan, det brukar ofta löna sig!

Webbsändning

Även deltagare som följer med på distans kan ställa frågor till talarna och chatta med varandra under sändningen. Online-moderator är Ronnie Widmark, från Region Stockholm Habilitering & Hälsa.  

Webbsändningen fin på Youtube, på adress https://www.youtube.com/watch?v=XdKFn6fDZbI 

Arrangör och frågor

AccessibleEU, som är EU-kommissionens nya resurscenter för tillgänglighet.

Kontakta Pär Lannerö på par.lannero@metamatrix.se om du har frågor! Han är AccessibleEUs nationella expert för Sverige och projektleder konferensen. AccessibleEU har en officiell sida för detta evenemang, men den är på engelska och automatöversättningen blir inte så bra. Därav denna svenska sida.