Genom att arbeta användarcentrerat har vi på ett enklare sätt kunnat förstå användarnas problem och arbeta utifrån det. Vi pratar lätt om vilka funktioner vi skulle behöva när vi exempelvis pratar system, men Metamatrix har stöttat oss i att tänka på ett nytt sätt och det har varit en bra lärdom säger Amanda Öholm, Uthyrningschef på Mimer.

Bostads AB Mimer är ett allmännyttigt bostadsbolag i Västerås. Verksamheten står inför en stor transformation, verksamhetssystemet ska avvecklas inom två år samtidigt som förändrade marknadsförutsättningar och användarbehov drivit på ett behov att utveckla dagens uthyrning.

Uppdraget – kartlägga uthyrningsprocessen från användarnas perspektiv

För att få bättre insikter om användarnas utmaningar, behov och drivkrafter utförde Metamatrix djupintervjuer med både anställda och hyresgäster. Vi intervjuade personer från flera olika avdelningar så som uthyrningen, kundcenter, besiktningen med flera för att skapa en helhetsbild av uthyrningsprocessen. Utifrån intervjuerna kunde vi sedan hjälpa Mimer att kartlägga och visualisera uthyrningen från användarnas perspektiv med hjälp av användarresor och personas.

Användarresa
Användarresa

Vad blev resultatet?

Mimer har en lång vana av att arbeta processorienterat, men i det här uppdraget har Metamatrix introducerat verksamheten till nya användarcentrerade arbetssätt.

Det var redan känt innan projektet började att det finns många problem med det nuvarande verksamhetssystemet, men en av de viktigaste lärdomarna från arbetet var att det även finns stora möjligheter till förbättring genom att se över arbetssätten. Genom att visualisera uthyrningsprocessen som användarresor kunde vi tydliggöra för hela verksamheten var problemen uppstår och för vem. Det blev också tydligt var det finns möjlighet för de olika avdelningarna kan jobba bättre tillsammans för effektivisering och tidsbesparing.

Hur var det att arbeta med Metamatrix?

Vi frågade Amanda, som var beställare av uppdraget, kring hennes upplevelse av projektet. Amanda berättar att hon tycker att det var varit väldigt roligt och givande att jobba med Metamatrix.

De har varit tillgängliga och haft en stor förståelse under hela arbetet. De skapade sig snabbt en god insyn i vår organisation och arbetade effektivt. Var det något som de inte förstod eller behövde förtydliga var de snabba med att fråga, det gillade jag eftersom samarbetet är av stor vikt för kvalitén 

Behöver din verksamhet hjälp med något liknande? Tveka inte att höra av dig till oss.