Fackförbundet Officersförbundet ville förnya utseendet på webben för att ge ett mjukare intryck som inkluderar alla medlemmar. På att-göra-listan fanns också förbättringar av navigationen och optimering av startsidan.

Skissworkshop 

För att snabbt komma igång började vi med att vår designer Carl Törnquist körde en heldagsworkshop tillsammans med Jennie Timgren och Fredrik Hultgren från Officersförbundet. Vi pratade igenom målgruppernas behov och skissade sedan tillsammans på whiteboard. Att sätta av en heldag och jobba tillsammans är ett bra sätt att få fram många nya idéer på kort tid.

Whiteboardskisser för Officersförbundet
Whiteboardskisser för Officersförbundet

Stilplatta som ringar in konceptet

Utifrån whiteboard-skisserna tog vi sen fram en så kallad stilplatta som ringar in känslan i den nya designen och sätter färger, typsnitt och andra designelement.

Stiplatta med tre ringar med färgerna blå, grön, grå. Puff med bild på soldat, text "Du försvarar Sverige, Vi försvarar dig" och knapp "Bli medlem".
Stilplatta med exempel på färger och designelement.

Nästa steg var att ta fram mer detaljerade skisser som låg till grund för utvecklingen. Vi fokuserade på vilka uppgifter besökarna vill lösa när de besöker webbplatsen vilket resulterade i att nyheter prioriterades ned på startsidan och att ansökan till att bli medlem samt viktiga sidor och funktioner för medlemmar och förtroendevalda istället lyftes upp.

Den nya designen lanserades i mitten på maj 2019 och i samband med den gick Officersförbundet även ut med en annonskampanj för att stärka varumärket.

"Vi ville göra ett ansiktslyft av färg och form på webben för att ge ett mjukare intryck och samtidigt passa på att se över innehållet på startsidan. När arbetet drog igång kom vi snabbt och effektivt framåt. Metamatrix ringade på ett proffsigt sätt in känslan vi ville förmedla, och vi är absolut nöjda med resultatet", säger Fredrik Hultgren, kommunikationschef på Officersförbundet.
Resultatet
Resultatet

Om Officersförbundet

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för dig som är soldat, sjöman eller yrkesofficer med en anställning i Försvarsmakten samt för dig som studerar till yrkesofficer.