Den 1 januari 2019 kom en ny lag som ställer krav på att offentliga digitala tjänster ska vara tillgängliga för alla, inklusive personer med olika funktionsnedsättningar. Region Stockholm har över 200 digitala mediekanaler som omfattas av de nya lagkraven vilket gör att tillgänglighetssäkring av befintliga och nyutvecklade tjänster kommer att bli en stor utmaning.

Förändringsresa mot digital tillgänlighet

Region Stockholm ville öka de egna förutsättningarna att leva upp till de lagstadgade kraven på digital tillgänglighet. Det första steget blev ett utbildningskoncept, som riktade sig till de som senare skulle jobba med frågan. Idén om att ta fram en e-utbildning föddes tidigt och fungerade som ett startskott för deras förändringsresa. I ett längre perspektiv är tanken att digital tillgänglighet ska ses som en naturlig och integrerad del av verksamheten, från upphandling till uppföljning av leverad produkt.

ETU, som hade huvuduppdraget, anlitade Metamatrix som underleverantör för att leda produktionen med e-utbildningen. Metamatrix tillgänglighetsexpert och digitala strateg Pia Flodquist utsågs till produktionsledare. Dessutom stärktes kundens interna e-utbildningsavdelning upp med en extern byrå.

"Det blev ett intensivt, utmanande, lärorikt och roligt projekt! Samarbetet med Pia och Helena på Metamatrix har gått väldigt lätt och vi har kompletterat varandra under arbetet. Det känns roligt att ha fått vara med i ett projekt för att skynda på tillgänglighetsarbetet inom Region Stockholm", säger Stina Johansson, tillgänglighetskonsult på ETU. 

Både hållbar och tillgänglig e-utbildning

Ett tydligt önskemål var att e-utbildningen ska vara både hållbar och tillgänglig:

  • Hållbar genom att vara relevant under en längre tid och kunna nyttjas som ett dagligt arbetsverktyg. Samtidigt skulle den vara övergripande för att passa som en introduktion för alla anställda, oavsett yrkesroll och ansvarsområde. Vi löste det genom att dela upp utbildningen i två huvuddelar: en obligatorisk inledning och en fördjupning med olika kategorier för olika yrkesgrupper, exempelvis "Koda tillgängligt".
  • Tillgänglig genom att i sig vara ett exempel på god digital tillgänglighet, både till form och innehåll. Så långt det var möjligt följde vi standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1, som innehåller över 50 kriterier för en tillgänglig digital tjänst. 

E-utbildningen växte fram - arbetssätt

Under intensiva arbetsmöten definierade vi målgrupper, effektmål och kommunikationsmål. Därefter tog vi fram en pedagogisk informationsstruktur som fungerade för att alla målgrupper och verksamhetens behov. Vi använde oss bland annat av kortsortering - en metod för att undersöka hur användare grupperar innehåll för olika typer av IT-system. Resultatet av övningen tjänade som underlag för att senare kunna rubricera innehållet och guida målgrupperna till de olika delarna.

Två kommunikatörer arbetade i projektet, dels en anställd på Region Stockholm och dels vår egen konsult Helena Starenby. Utifrån målen för tillgänglighetsarbetet tog Helena fram en kommunikationsplan med aktiviteter. Bland annat en blänkare till nyhetsbrev, information i ledningsbrev, intranätartiklar, marknadsföringsmaterial till kommunikationsnätverket, samt öppet hus i samband med lanseringen av e-utbildningen. 

Kvaliteten säkrades genom att bjuda in såväl interna som externa referens- och testpersoner för att löpande utvärdera och testa strukturen, innehållet och tillgängligheten. Ungefär halvvägs in i utvecklingen genomförde vi användningstester med nio olika testpersoner. Testpersonen ombads utföra en rad uppgifter och samtidigt kommentera gränssnittet och innehållet, en enkel metod som brukar kallas tänka-högt-test.

Resultatet - tips, info och inspiration

E-utbildningen lanserades den 6 mars 2019 på Regions Stockholms utbildningsportal Lärtorget och på Vårdgivarguiden. Den är tillgänglig för allmänheten E-utbildning om tillgängliga digitala tjänster för Region Stockholm

– Med en blandning av konkreta tips, information och inspiration skapar utbildningen bättre förståelse och  kännedom om digital tillgänglighet. Många människor lever i dag med en funktionsnedsättning som kan göra det svårare att använda digitala tjänster. Det är något vi på Metamatrix vill påverka och sprida kunskap om, säger Pia Flodquist, digital strateg på Metamatrix.


Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering, samt regional tillväxt och utveckling i Stockholmsregionen.