Innehåll
1. Användare (besökare)
2. Återkommande användare
3. Unika sidvisningar och unika händelser
4. Kanalen "direkt"
5. Tid på sida och sessionslängd
6. Avvisningsfrekvens
7. Utgångsprocent
8. Målsida

1. Användare (besökare)

I en standardinstallation av ett webbanalysverktyg ska användare alltid betraktas som unika webbläsare. En person kan besöka en webbplats i flera olika webbläsare på olika enheter. Att 10 000 användare besökt webbplatsen innebär inte att 10 000 personer har besökt den. Så tänk alltid unika webbläsare när det står användare.

Undantaget är om webbanalysverktyget räknar användare baserat på att en person loggar in. I Google Analytics kallas det för att det finns ett användar-id (på engelska "User ID"). Då är det verkligen personer som spåras och inte unika webbläsare. Det blir möjligt också att se om personer använder webbplatsen i en eller flera webbläsare.

2. Återkommande användare

En användare, unik webbläsare, som besöker webbplatsen vid flera tillfällen är efter det första besöket återkommande. Ett vanligt missförstånd är att användaren varit på webbplatsen flera gånger under den angivna tidsperioden. Att de är återkommande under tidsperioden.

Men användaren behöver inte besökt webbplatsen tidigare under tidsperioden. Utan återkommande är om användaren någonsin varit på webbplatsen tidigare i samma webbläsare. Sist en användare varit på webbplatsen kan ha varit för ett år sedan men hen är fortfarande återkommande.

Förutom att begreppet återkommerande användare lätt missförstås har mätvärdet blivit mindre tillförlitligt. Webbläsare som Safari och Firefox tar bort kakor med koppling till Google Analytics och andra webbanalysverktyg efter en kortare tidsperiod. Resultatet är att användare som varit på webbplatsen tidigare ändå ses som nya användare.

3. Unika sidvisningar och unika händelser

En sidvisning är när en sida visa, laddas in, i webbläsaren. Om användare laddar om sidan ökar antalet sidvisningar för sidan. Samma princip gäller för händelser. Vad är då den unika varianten av sidvisningar och händelser?

En sidas unika sidvisningar är i hur många besök, sessioner, som användare varit på sidan. Om en användare är på sida och laddar om den flera gånger ökar antalet unika sidvisningar endast med ett. Ett bättre begrepp för unika sidvisningar skulle vara ”i x sessioner”, till exempel att en sida har besökts i 4 sessioner.

Men om unika sidvisningar summeras för flera sidor är det inte möjligt att säga att gruppen av sidor som summerats besökts i x sessioner. I en session kan flera av sidorna som summerats besökts. Det är inte möjligt att i Google Analytics att besvara frågan: i hur många sessioner som en grupp av sidor besökts.

4. Kanalen ”direkt"

Kanaler är varifrån användare har kommit till en webbplats från, till exempel Google, sociala medier eller en annan webbplats. Sen finns kanalen "direkt". Vi säger ofta, lite förenklat och slarvigt, att användare har skrivit in webbadressen "direkt" i adressfältet i webbläsaren för att komma till webbplatsen. Och lägger till att de kan ha sparat en webbadress som en favorit eller bokmärke.

Direkt borde egentligen heta ”Inte identifierat trafik” eller kaske "Okänd källa". Användarna kan ha skrivit in webbadressen i webbläsaren, främst till startsidan, men det är ofta en mindre del, under 15%, all trafk till en webbplats. Egentligen är kanalen direkt en slasktratt där all trafik som inte kan identifieras grupperas.

Ofta är det trafik från nyhetsbrev, som inte har kampanjparametrar, som grupperas under kanalen direkt. Men det kan också vara trafik från SMS och andra meddelandetjänster, personliga e-postmeddelanden eller QR-koder. Om ni har mer än ca 15% av trafiken till webbplatsen från kanalen direkt kontrollera att det inte är trafik från nyhetsbrev eller liknande.

5. Tid på sida och sessionslängd

Att beräkna hur länge en användare gjort något på en webbplats är svårt. Webbanalysverktyg vet inte om i varje tidspunkt vad användarna gör i sina webbläsare på ens webbplats. Data skickas till webbanalysverktyg vid definierade interaktioner, till exempel sidvisningar, klick, scrollning eller tid.

Tid kan endast beräknas mellan att olika interaktioner skickas till webbanalysverktyget. Till exempel mellan två sidvisningar, en sidvisning och en händelse eller någon annan kombination. I en standardinstallation av gamla Google Analytics spåras endast sidvisningar som standard.

Men ofta finns det bara en sidvisning, till exempel när en användare hittat en sida via Google, tittat på sidan och sedan klickat på tillbaka-knappen. Det finns bara en tidpunkt och ingen tidsperiod kan beräknas eftersom då krävs två sidvisningar för att beräkna tiden mellan dem.

I scenariot ovan finns det ingen tid att lägga till för mätvärden som visar tid på en sida eller tiden för hela besöket. Och därför ingår inte den tiden, vilket ofta missförstås. Dessutom tar Google Analytivs hänsyn till det här vid beräkningen av tiden för en enskild sida, men inte för tiden för hela besöket.

Tiden för en sida beräknas endast i de fall där sidvisningen för sidan följs av en annan sidvisning. Med andra ord i de sessioner där användare inte lämnat sidan direkt eller ingen avvisning.

Däremot beräknas tiden för hela sessionen, sessionslängden, på alla besök. Även de där användare endast besökt en sida och tiden är noll.

6. Avvisningsfrekvens

Är hög avvisningsfrekvens, bounce rate, dåligt? Eller kan det vara bra? Avvisningsfrekvens är hur stor andel av alla sessioner, besök, som endast besöker en sida på webbplatsen. Användarna kommer till en sida och gör sedan inget mer på webbplatsen. Fler som inte gör något är så klart negativt?

De flesta vet hur avvisningsfrekvens definieras och det som missförstås är om hög/låg avvisningsfrekvens är bra eller dålig.

Men användarna kanske har tagit del av vad de ville på den enda sida de besökte. Det är inget negativt utan snarare en konsekvens att de kom direkt till sidan från till exempel kanaler som Google eller sociala medier. Det kallas ibland för neutral avvisningsfrekvens.

Men självklart finns även negativ avvisningsfrekvens. En sida som har som syfte att få användarna att gå vidare till något annat, med en så kallad call to action (CTA), är avvisningsfrekvens ett relevant mätvärde att följa upp och förbättra.

7. Utgångsprocent

Precis som med avvisningsfrekvens behöver utgångsprocent utvärderas utifrån sammanhang. Ett högt värde behöver inte vara negativt. Utgångsprocent är hur stor andel av alla sessioner som besökt sidan där sidvisningen är den sista i sessionen.

Precis som med avvisningsningsfrekvens missförstås ofta om en hög eller låg utgångsprocent är bra eller dålig.

Utgångsprocent kan förväntas vara olika för olika typer av sidor. En navigeringssida ska ha låg utgångsprocent medan en innehållssida ska ha en hög utgångsprocent. En grupp av samma typ av sidor är intressanta att följa upp. Att titta övergripande på utgångsprocenten för hela webbplatsen är ointressant.

8. Målsida

Något blev fel när Google översatta Google Analytics till svenska. ”Landing page” och ”Goal Compleation Page” blev båda på svenska ”målsida”. Det borde ha kallats för ”landningssida” och ”konverteringssida”.

Landningssida är den första sidan i en session, besök. Medan en konverteringssida är på den sida som ett uppsatt mål i Google Analytics har uppnåtts. Till exempel en viss sida eller en viss händelse har skett.

Tänk alltid på vilken målsida som syftas på i Google Analytics och i andra sammanhang: landningssida eller konverteringssida.