Instruktion

Använd ett automatverktyg för att hitta innehåll med misstänkt dålig kontrast på din utvalda webbsida.

Verktyg

Här är två exempel på verktyg, men det finns också många andra:

  • Chrome-tillägget Accessibility Insights for Web. Använd verktygets automatiska granskningsfunktion. Denna funktion kan även rapportera en hel del andra typer av problem, men försök att fokusera på kontraster just nu.
  • Online-testverktyget wave.webaim.org. Där matar du in adressen till den sida som du vill granska, så får du en mängd olika symboler infällda i sidan. Några av dem kan gälla kontrastproblem.
Kontrollfrågor automatisk kontrastkoll

Tid över? Prova om du vill även övningen med manuell kontrastkontroll!

Tillbaka till kurssidan