Instruktion

Försök att göra en manuell bedömning av vilket innehåll på en webbsida som har dålig kontrast mot bakgrunden, eller som befinner sig i riskzonen för detta. Undersök både text, knappar och andra kontroller, och viktiga grafiska element i exempelvis illustrationer och diagram.

Tips på metoder

Ett sätt att identifiera innehåll som kan behöva ökad kontrast är att växla till gråskala. Innehåll med snarlik ljusintensitet smälter då in i varandra och är svåra att särskilja. Du kan växla till gråskala exempelvis med Accessibility Insights for Web eller med inställningar i ditt operativsystem.

Använd gärna programmet Colour Contrast Analyser för att få mätvärden. Det går till så att du med en "pipett" mäter färgen på två olika pixlar och får ett värde som beskriver ljusförhållandet mellan dem. Verktyget svarar också på om kontrastvärdet uppnår de olika gränsvärden som gäller enligt WCAG.

Kontrollfrågor manuell kontrastkoll

Tillbaka till kurssidan